Marzena Sakowska 24.07.2019 10:45

wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy .

­

W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum. 

 

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 

cz. 998

 

 

    54  m2

 

  

  

 

Bp/PsIV-  54 m2

 

 27,00  zł  

czynsz  roczny

ogródek przydomowy

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 24.07.2019 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 14.08.2019 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 04.09.2019r.

 

MS/MS

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy .
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:24.07.2019
Data publikacji:24.07.2019 10:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.07.2019 10:45 Utworzenie dokumentu. (Marzena Sakowska )