Sylwia Anioł 03.04.2019 09:56

Uchwały z VI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 marca 2019 r.

­

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 27 marca 2019 r. w sprawie:

VI/47/2019 - zmian w budżecie gminy na rok 2019

VI/48/2019 - Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019 – 2023

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2462

VI/49/2019 - określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz zasad udziału mieszkańców w debacie nad tym raportem

VI/50/2019 - zmiany uchwały nr III/24/2018 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2019

VI/51/2019 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2019 roku

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2463

VI/52/2019 - zmiany uchwały nr XXII/195/16 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2020”

VI/53/2019 - nieuznania pisma z dnia 13 grudnia 2018 r. za skargę

VI/54/2019 - rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej

VI/55/2019 - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2464

VI/56/2019 - ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2465

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwały z VI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 marca 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Sylwia Anioł
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.04.2019 09:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.04.2019 09:14 Edycja dokumentu (Beata Dańkowska-Szczygieł)
04.04.2019 09:35 Edycja dokumentu (Sylwia Anioł)
03.04.2019 09:56 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Anioł)