Ewa Koczergo 21.02.2019 12:23

Zapytanie ofertowe - na zadanie "Wykonanie założenia parkowo–leśnego Góra parkowa w Bystrzycy Kłodzkiej- Etap I, część 1: wykonanie łąki kwietnej"

­
Komentarz

­

1.1.Przedmiotem zamówienia są prace budowlane z zakresu kształtowania parków na terenie założenia parkowo–leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej obejmujące wyodrębnioną część 1 z etapu I dokumentacji projektowej pn. „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo – rekreacyjne założenia parkowo – leśnego Góry parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” - wykonanie łąki kwietnej.

1.2. Zakres prac obejmuje m.in.: 

a) roboty w zakresie kształtowania parków, w tym:

- mechaniczne karczowanie krzaków i  podszycia,

-  oczyszczenie terenu,

- wykonanie łąk parkowych,

- pielęgnacja  łąk parkowych,

b) minimum 2 letni okres prac pielęgnacyjnych związany z  pielęgnacją terenu, w tym usuwanie

samosiejek, koszenie i uzupełnianie nasadzeń wg zapotrzebowania, itp.

Uwaga: dokumentacja, o której mowa powyżej (w tym także przedmiar robót) zawiera zwiększony zakres robót, niż opisany w pkt. 2.2a. Zamawiający nie przewidujew ramach niniejszego zamówienia wykonania prac związanych z wycinką drzewa, określonych w pkt. 1.1 przedmiaru robót.

2.3. Miejsce: Góra Parkowa w Bystrzycy Kłodzkiej, dz. nr 199 i część działki nr 180 AM-2 obręb Zacisze, Bystrzyca Kłodzka – miasto. Teren o powierzchni  0,73 ha.

3. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2019 r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe - na zadanie "Wykonanie założenia parkowo–leśnego Góra parkowa w Bystrzycy Kłodzkiej- Etap I, część 1: wykonanie łąki kwietnej"
Podmiot udostępniający informację:Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej
Informację opublikował:Ewa Koczergo
Informację wytworzył:Ewa Koczergo
Data na dokumencie:21.02.2019
Data publikacji:21.02.2019 12:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.02.2019 12:23 Utworzenie dokumentu. (Ewa Koczergo)