Małgorzata Brodzka 07.02.2019 11:52

Zarządzenia - luty 2019 r.

­

Zarządzenie nr 0050.69.2019 z dnia 01.02.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowy Waliszów


Zarządzenie nr 0050.70.2019 z dnia 04.02.2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Szczawina, Gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 63/1


Zarządzenie nr 0050.71.2019 z dnia 04.02.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działki nr 169/2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.72.2019 z dnia 04.02.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 43 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.73.2019 z dnia 04.02.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 265 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.74.2019 z dnia 04.02.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 159 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.75.2019 z dnia 07.02.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 5 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Małym Rynku nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej


 Zarządzenie nr 0050.76.2019 z dnia 07.02.2019 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości


Zarządzenie nr 0050.77.2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. analizy sytuacji finansowej jednostek oświatowych w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.78.2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.79.2019 z dnia 11.02.2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej


Zarządzenie nr 0050.80.2019 z dnia 11.02.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wilkanów


Zarządzenie nr 0050.81.2019 z dnia 11.02.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Piotrowice


Zarządzenie nr 0050.82.2019 z dnia 11.02.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 13 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.83.2019 z dnia 12.02.2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. analizy sytuacji finansowej jednostek oświatowych w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.84.2019 z dnia 13.02.2019 r. w sprawie wzoru wniosków o przydział mieszkania komunalnego/socjalnego oraz zamianę mieszkania komunalnego/socjalnego


Zarządzenie nr 0050.85.2019 z dnia 13.02.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ponikwa


Zarządzenie nr 0050.86.2019 z dnia 13.02.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Młoty


Zarządzenie nr 0050.87.2019 z dnia 13.02.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Długopole Dolne


Zarządzenie nr 0050.88.2019 z dnia 13.02.2019 r. w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego bezpieczeństwa IT


Zarządzenie nr 0050.89.2019 z dnia 14.02.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.90.2019 z dnia 14.02.2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 41/1 o pow. 550 m2, położonej na terenie Międzygórza stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na parking


Zarządzenie nr 0050.91.2019 z dnia 14.02.2019 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze na cele rolne


Zarządzenie nr 0050.92.2019 z dnia 14.02.2019 r. w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działek nr 204 i 209, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.93.2019 z dnia 14.02.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 327/7 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie nr 0050.94.2019 z dnia 14.02.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek nr 81, 82/2, część 86, część 91, 122, 123, część 125, 126, część 127, 128, część 134, część 135, część 144, 151, 153, część 154, część 156, część 157, 158, część 161, część 162, 163, 164, część 181, 182, część 183, 186, część 187, 188 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.95.2019 z dnia 14.02.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu położonego w Wilkanowie w granicach działki nr 216 z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne


Zarządzenie nr 0050.96.2019 z dnia 18.02.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Basztę Rycerską przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w 2019 roku


Zarządzenie nr 0050.97.2019 z dnia 18.02.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Basztę Wodną przy ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w 2019 roku


Zarządzenie nr 0050.98.2019 z dnia 20.02.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019


 Zarządzenie nr 0050.98.2019 z dnia 20.02.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019


Zarządzenie nr 0050.100.2019 z dnia 21.02.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.101.2019 z dnia 21.02.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Rycerskiej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.102.2019 z dnia 21.02.2019 r. w sprawie unieważnienia naboru na stanowisko ds. dróg gminnych


 Zarządzenie nr 0050.103.2019 z dnia 21.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działalności na rok 2019


 Zarządzenie nr 0050.104.2019 z dnia 21.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu postępowania z ryzykiem na rok 2019


Zarządzenie nr 0050.105.2019 z dnia 21.02.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0050.106.2019 z dnia 21.02.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej


Zarządzenie nr 0050.107.2019 z dnia 22.02.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.108.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wójtowice


Zarządzenie nr 0050.109.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Szklarka


Zarządzenie nr 0050.110.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kamienna


Zarządzenie nr 0050.111.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Poręba


Zarządzenie nr 0050.112.2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019


 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia - luty 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.02.2019 11:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.04.2019 11:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.88.2019 z dnia 13.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
02.04.2019 11:37 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.03.2019 12:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.90.2019 z dnia 14.02.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
21.03.2019 12:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.91.2019 z dnia 14.02.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
21.03.2019 12:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.92.2019 z dnia 14.02.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
21.03.2019 12:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.93.2019 z dnia 14.02.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
21.03.2019 12:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.94.2019 z dnia 14.02.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
21.03.2019 12:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.95.2019 z dnia 14.02.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
21.03.2019 12:10 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.03.2019 11:51 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.03.2019 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.71.2019 z dnia 04.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
19.03.2019 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.72.2019 z dnia 04.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
19.03.2019 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.73.2019 z dnia 04.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
19.03.2019 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.74.2019 z dnia 04.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
19.03.2019 12:01 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
18.03.2019 11:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.108.2019 z dnia 25.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
18.03.2019 11:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.109.2019 z dnia 25.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
18.03.2019 11:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.110.2019 z dnia 25.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
18.03.2019 11:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.111.2019 z dnia 25.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
18.03.2019 11:55 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.03.2019 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.112.2019 z dnia 28.02.2019 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
11.03.2019 12:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.112.2019 z dnia 28.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
11.03.2019 12:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.112.2019 z dnia 28.02.2019 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
11.03.2019 12:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.112.2019 z dnia 28.02.2019 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
11.03.2019 12:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.112.2019 z dnia 28.02.2019 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
11.03.2019 12:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.112.2019 z dnia 28.02.2019 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
11.03.2019 12:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.112.2019 z dnia 28.02.2019 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
11.03.2019 11:55 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.03.2019 14:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.98.2019 z dnia 20.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
07.03.2019 14:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.99.2019 z dnia 20.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
07.03.2019 14:06 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.03.2019 14:01 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
01.03.2019 10:29 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
01.03.2019 10:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.82.2019 z dnia 11.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
01.03.2019 09:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.85.2019 z dnia 13.02.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
01.03.2019 09:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.86.2019 z dnia 13.02.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
01.03.2019 09:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.87.2019 z dnia 13.02.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
01.03.2019 09:12 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
28.02.2019 10:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.76.2019 z dnia 07.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
28.02.2019 10:26 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
26.02.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.103.2019 z dnia 21.02.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
26.02.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.104.2019 z dnia 21.02.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
26.02.2019 12:44 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
25.02.2019 10:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.100.2019 z dnia 21.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
25.02.2019 10:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.101.2019 z dnia 21.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
25.02.2019 10:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.107.2019 z dnia 22.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
25.02.2019 10:50 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
25.02.2019 08:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.105.2019 z dnia 21.02.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
25.02.2019 08:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.106.2019 z dnia 21.02.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
25.02.2019 08:50 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.02.2019 10:35 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.02.2019 10:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.102.2019 z dnia 21.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
19.02.2019 14:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.79.2019 z dnia 11.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
19.02.2019 13:59 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.02.2019 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.96.2019 z dnia 18.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
19.02.2019 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.97.2019 z dnia 18.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
19.02.2019 10:58 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
15.02.2019 10:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.84.2019 z dnia 13.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
15.02.2019 10:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.84.2019 z dnia 13.02.2019 r. załącznik" (Małgorzata Brodzka)
15.02.2019 10:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.84.2019 z dnia 13.02.2019 r. załącznik" (Małgorzata Brodzka)
15.02.2019 10:40 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
14.02.2019 14:53 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
14.02.2019 14:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.89.2019 z dnia 14.02.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
13.02.2019 08:15 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
13.02.2019 08:15 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2019 z dnia 12.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
12.02.2019 11:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.80.2019 z dnia 11.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
12.02.2019 11:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.81.2019 z dnia 11.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
12.02.2019 11:48 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.02.2019 10:43 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.02.2019 10:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.78.2019 z dnia 08.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
11.02.2019 09:55 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.69.2019 z dnia 01.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
11.02.2019 09:55 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.75.2019 z dnia 07.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
11.02.2019 09:54 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.02.2019 08:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.77.2019 z dnia 08.02.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
11.02.2019 08:17 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.02.2019 11:52 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)