Ewa Michalska 17.01.2019 09:56

Informacja o wyniku I -go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz działki nr 48/4 w Spalonej

­

                                                                                                Bystrzyca Kłodzka, dnia 17.01.2019 r.

 

 

Informacja o wyniku przetargu.

 

   Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że na dzień 09 stycznia 2019 r. w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 6, był wyznaczony termin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży działki nr 48/4 o pow. 2898m2 położonej w Spalonej.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Cena wywoławcza w kwocie 70.000,-zł  (netto)

 

Do przetargu dopuszczono 5 (pięciu) oferentów .

Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto cenę –                          136.000,-zł (netto)

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% tj. w kwocie     31.280,-zł

 

 

Nabywcą nieruchomości został: Adam Kasza. 

 

Informację wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu,

tj. od 17 stycznia 2019 r. do dnia  23 stycznia 2018 r.

 

 

 

Burmistrz

                                        Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sporządziła:

Ewa Michalska

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I -go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz działki nr 48/4 w Spalonej
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:17.01.2019
Data publikacji:17.01.2019 09:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.05.2021 11:12 Dokument został odzyskany. (Małgorzata Brodzka)
15.02.2021 09:52 Dokument usunięto. (Małgorzata Brodzka)
17.01.2019 09:56 Utworzenie dokumentu. (Ewa Michalska)