x 
Drukuj
Małgorzata Brodzka 03.01.2019 11:48

Zbiór aktów prawa miejscowego - VIII kadencja 2018 - 2023

­

Uchwała nr III/26/2018 z dnia 21.12.2018 r. zmieniająca uchwałę nr LII/434/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r., poz. 6517)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6517

Uchwała nr IV/32/2019 z dnia 30.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Bramy Wodnej przy ulicy Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 1028)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1028

Uchwała nr IV/33/2019 z dnia 30.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Baszty Rycerskiej przy ulicy Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 1029)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1029

Uchwała nr IV/35/2019 z dnia 30.01.2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2019

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3368)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3368

Uchwała nr V/43/2019 z dnia 28.02.2019 r. sprawie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej

Uchwała nr VI/48/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2023

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 2462)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2462

Uchwała nr VI/51/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2019 roku

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 2463)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2463

Uchwała nr VI/55/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 2464)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2464

Uchwała nr VI/56/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 2465)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2465

Uchwała Nr VIII/75/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3832)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3832

Uchwała Nr X/79/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za godspodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3976)

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3976

 

Uchwała Nr X/80/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3977)

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3977

 

 

Uchwała Nr XI/85/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 4441)

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4441

 

   

Uchwała Nr XII/98/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka

Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 4688)

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4688

 

Uchwała Nr XIII/99/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze (szczyt Czarnej Góry), gmina Bystrzyca Kłodzka.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 5934)

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5934

 

Uchwała Nr XIII/106/2019 z dnia 27 września 2019 r. o uchyleniu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 5935)

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5935

 

Uchwała Nr XV/126/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7333)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7333

 

Uchwała Nr XV/127/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7334)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7334

 

Uchwała Nr XV/128/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej w roku 2020.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7335)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7335

 

Uchwała Nr XV/129/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej na rok 2020.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7336)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7336

 

Uchwała Nr XV/130/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej na 2020 r.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7337)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7337

 

 

Uchwała Nr XV/137/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7338)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7338

 

 

Uchwała Nr XV/138/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7339)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7339

 

Uchwała Nr XV/139/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7340)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7340

 

Uchwała Nr XV/140/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/558/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie świadczeń z pomocy społecznej.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7341)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7341

 

Uchwała Nr XVI/141/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7342)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7342

 

Uchwała Nr XVI/142/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych opadów z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7343)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7343

 

Uchwała Nr XVI/143/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7344)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7344

 

Uchwała Nr XVI/144/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7345)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7345

 

Uchwała Nr XVI/145/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7346)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7346

 

Uchwała Nr XVI/146/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7347)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7347

 

Uchwała Nr XVII/147/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXII/549/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7729)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7729

 

Uchwała Nr XVII/148/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7639)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7639


 

 

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zbiór aktów prawa miejscowego - VIII kadencja 2018 - 2023
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2019 11:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.12.2019 13:07 Edycja dokumentu (Beata Dańkowska-Szczygieł)
30.12.2019 12:59 Edycja dokumentu (Beata Dańkowska-Szczygieł)
16.10.2019 13:53 Edycja dokumentu (Beata Dańkowska-Szczygieł)
02.08.2019 11:03 Edycja dokumentu (Beata Dańkowska-Szczygieł)
02.08.2019 10:56 Edycja dokumentu (Beata Dańkowska-Szczygieł)
02.08.2019 10:53 Edycja dokumentu (Beata Dańkowska-Szczygieł)
25.07.2019 13:32 Edycja dokumentu (Sylwia Anioł)
25.07.2019 13:27 Edycja dokumentu (Sylwia Anioł)
25.07.2019 13:26 Edycja dokumentu (Sylwia Anioł)
13.06.2019 12:37 Edycja dokumentu (Sylwia Anioł)
13.06.2019 12:36 Edycja dokumentu (Sylwia Anioł)
11.04.2019 09:11 Edycja dokumentu (Beata Dańkowska-Szczygieł)
11.04.2019 09:10 Edycja dokumentu (Beata Dańkowska-Szczygieł)
04.04.2019 10:57 Edycja dokumentu (Sylwia Anioł)
08.03.2019 11:18 Edycja dokumentu (Beata Dańkowska-Szczygieł)
08.03.2019 11:13 Edycja dokumentu (Beata Dańkowska-Szczygieł)
03.01.2019 11:48 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)