Marzena Sakowska 06.12.2018 13:19

Informacja o wyniku II -go przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę gruntów położonych w Nowej Bystrzycy

­

                                                                                                                        Bystrzyca Kłodzka  dnia 06.12.2018r.

 

 

 

I N F O R M A C J A    O    W Y N I K U     P R Z E T A R G U

 

 

 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U. z 2014r. poz.1409/ informuje,  że ogłoszony na dzień 28 listopada 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta

i Gminy w Bystrzycy  Kłodzkiej był wyznaczony termin II-gi przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Nowa Bystrzyca w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnych niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działek nr 301/1 o pow. 2,50ha, część 302

o pow.2,98ha, 307 o pow. 0,15 ha oraz część 314 o pow. 1,32 ha.

 

 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym .

 

Do przetargu dopuszczono dwóch oferentów

Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

 

II-gi   przetarg cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę  

części działki nr  301/1                         -     400,00  zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczną stawkę czynszu za  dzierżawę

części działki nr 301/1                         -      550,00 zł                                                              

Dzierżawcą działki 301/1została : Dziewiszek Magdalena

 

 II- gi przetarg cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę  

części działki nr  302                           -    450,00  zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczną stawkę czynszu za  dzierżawę

części działki nr 302                            -     600,00 zł                                                                

Dzierżawcą działki 302 została  : Dziewiszek Magdalena

 

 II- gi przetarg cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę  

działka nr  307                                    -     25,00   zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczną stawkę czynszu za  dzierżawę

działka nr 307                                    -      50,00 zł                                                               

Dzierżawcą działki 302 została  : Dziewiszek Magdalena

 

II- gi przetarg cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę  

części działki nr  314                          -    200,00   zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczną stawkę czynszu za  dzierżawę

części działki nr 314                           -     600,00 zł                                                               

Dzierżawcą działki 302 została  : Dziewiszek Magdalena

 

 

Informację  wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu, tj. od dnia 06.12.2018r. do 12.12.2018r.

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku II -go przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę gruntów położonych w Nowej Bystrzycy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:06.12.2018
Data publikacji:06.12.2018 13:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.12.2018 13:19 Utworzenie dokumentu. (Marzena Sakowska )