Małgorzata Brodzka 04.12.2018 10:53

Zarządzenia - grudzień 2018 r.

­

Zarządzenie nr 0050.397.2018 z dnia 03.12.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.398.2018 z dnia 05.12.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości w granicach działki nr 927 i 1301 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej 8 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.399.2018 z dnia 05.12.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.400.2018 z dnia 10.12.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Inspektora Ochrony Danych


Zarządzenie nr 0050.401.2018 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: "Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i remont Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie nr 0050.402.2018 z dnia 13.12.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Małym Rynku


Zarządzenie nr 0050.403.2018 z dnia 13.12.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Zalesiu


 Zarządzenie nr 0050.404.2018 z dnia 13.12.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej


Zarządzenie nr 0050.405.2018 z dnia 13.12.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Informatyka


Zarządzenie nr 0050.406.2018 z dnia 13.12.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Referenta ds. Zarządzania Kryzysowego


Zarządzenie nr 0050.407.2018 z dnia 13.12.2018 r. w sprawie aktualizacji umowy najmu na lokal mieszkalny nr 5 położony w Wilkanowie 172


Zarządzenie nr 0050.408.2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i remont ratusza w zakresie remontu dachu, budowy szybu i instalowania windy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1"


Zarządzenie nr 0050.409.2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 780/3 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.410.2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Ponikwie 58 w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie nr 0050.411.2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 6


Zarządzenie nr 0050.412.2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krótkiej


Zarządzenie nr 0050.413.2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie umowy przekazania prawa użytkowania wieczystego


Zarządzenie nr 0050.414.2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części działki nr 1315 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.415.2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek nr 75 i nr 76 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.416.2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch miesięcy, nieruchomości położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na umieszczenie kontenerów na odzież używaną


Zarządzenie nr 0050.417.2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/97 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.418.2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/85 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.419.2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/73 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.420.2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie określenia stawek za lokale mieszkalne i socjalne


Zarządzenie nr 0050.421.2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2018 r.


Zarządzenie nr 0050.422.2018 z dnia 31.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodzka dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019 - 2025


 Zarządzenie nr 0050.423.2018 z dnia 31.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018


Zarządzenie nr 0050.424.2018 z dnia 31.12.2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.425.2018 z dnia 31.12.2018 r. w sprawie przyjęcia audytu wewnętrznego na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.426.2018 z dnia 31.12.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2018 - 2027


 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia - grudzień 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2018 10:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.01.2019 08:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.414.2018 z dnia 27.12.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 08:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.415.2018 z dnia 27.12.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 08:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.416.2018 z dnia 27.12.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 08:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 07:36 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 07:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.413.2018 z dnia 18.12.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 07:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.417.2018 z dnia 27.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 07:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.418.2018 z dnia 27.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 07:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.419.2018 z dnia 27.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 07:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.397.2018 z dnia 05.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 07:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.398.2018 z dnia 05.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 07:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.399.2018 z dnia 05.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 07:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.400.2018 z dnia 10.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 07:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.401.2018 z dnia 12.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 07:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.402.2018 z dnia 13.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 07:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.403.2018 z dnia 13.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 07:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.404.2018 z dnia 13.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 07:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.405.2018 z dnia 13.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 07:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.406.2018 z dnia 13.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 07:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.407.2018 z dnia 13.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 07:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.408.2018 z dnia 14.12.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 07:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.410.2018 z dnia 14.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 07:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.411.2018 z dnia 18.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
21.01.2019 07:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.412.2018 z dnia 18.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
17.01.2019 13:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.426.2018 z dnia 31.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
17.01.2019 13:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.426.2018 z dnia 31.12.2018 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
17.01.2019 13:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.426.2018 z dnia 31.12.2018 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
17.01.2019 13:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.426.2018 z dnia 31.12.2018 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
17.01.2019 13:50 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
16.01.2019 10:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.425.2018 z dnia 31.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
16.01.2019 10:50 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
14.01.2019 13:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.423.2018 z dnia 31.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
14.01.2019 13:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.423.2018 z dnia 31.12.2018 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
14.01.2019 13:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.423.2018 z dnia 31.12.2018 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
14.01.2019 13:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.423.2018 z dnia 31.12.2018 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
14.01.2019 13:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.423.2018 z dnia 31.12.2018 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
14.01.2019 13:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.423.2018 z dnia 31.12.2018 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
14.01.2019 13:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.423.2018 z dnia 31.12.2018 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
14.01.2019 13:14 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.01.2019 11:44 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.01.2019 11:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.409.2018 z dnia 14.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
03.01.2019 07:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.424.2018 z dnia 31.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
03.01.2019 07:56 Dodano załącznik "załącznik do zarządzenia nr 0050.424.2018 z dnia 31.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
03.01.2019 07:53 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
02.01.2019 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.420.2018 z dnia 28.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
02.01.2019 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.421.2018 z dnia 31.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
31.12.2018 12:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.422.2018 z dnia 31.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
31.12.2018 12:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.422.2018 z dnia 31.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
31.12.2018 12:08 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
28.12.2018 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.402.2018 z dnia 13.12.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
28.12.2018 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.407.2018 z dnia 13.12.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
28.12.2018 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.410.2018 z dnia 14.12.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
28.12.2018 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.411.2018 z dnia 18.12.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
28.12.2018 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.412.2018 z dnia 18.12.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
28.12.2018 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.413.2018 z dnia 18.12.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
28.12.2018 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.417.2018 z dnia 27.12.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
28.12.2018 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.418.2018 z dnia 27.12.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
28.12.2018 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.419.2018 z dnia 27.12.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
28.12.2018 11:25 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
28.12.2018 11:20 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
18.12.2018 12:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.403.2018 z dnia 13.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
18.12.2018 12:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.404.2018 z dnia 13.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
18.12.2018 12:42 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
14.12.2018 13:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.405.2018 z dnia 13.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
14.12.2018 13:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.406.2018 z dnia 13.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
14.12.2018 13:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.408.2018 z dnia 14.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
14.12.2018 13:12 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
13.12.2018 11:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.401.2018 z dnia 12.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
13.12.2018 11:58 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.12.2018 08:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.400.2018 z dnia 10.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
11.12.2018 08:31 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.12.2018 15:12 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.12.2018 15:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.399.2018 z dnia 05.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
07.12.2018 11:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.398.2018 z dnia 05.12.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
07.12.2018 11:24 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.12.2018 10:53 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)