Ewa Michalska 17.10.2018 11:58

Informacja o wyniku rokowań.

­

                                

 

                                                                                                   Bystrzyca Kłodzka , dnia 17.10.2018 r.

 

 

Informacja  o wyniku rokowań

 

     Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1490) informuje, że na dzień 09 października 2018r. w siedzibie tut. Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Henryka Sienkiewicza 6, był wyznaczony termin I rokowań po drugim przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego  nr 4 położonego w Wilkanowie 134.

Cena do rokowań wynosiła  130.000,-zł .

Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do rokowań.

 

Informację wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia rokowań,

tj. od dnia 17.10.2018 r. do dnia 24.10.2018 r.

 

 

 

 z up. Burmistrza

/-/ Beata Hucaluk-Szpanier

Z-ca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Ewa Michalska

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku rokowań.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:17.10.2018
Data publikacji:17.10.2018 11:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.10.2018 11:58 Utworzenie dokumentu. (Ewa Michalska)