Marzena Sakowska 27.09.2018 14:49

Informacja o wyniku I-go przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 180/1 o pow. 1,20 ha

­

 

 

                                                                                                                        Bystrzyca Kłodzka  dnia 27.09.2018r.

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A    O    W Y N I K U     P R Z E T A R G U

 

 

 

 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U. z 2014r. poz.1409/ informuje,  że na dzień 19 września 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

w Bystrzycy  Kłodzkiej był wyznaczony termin I-go przetargu ustnego nieograniczonego

w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Idzików w granicach  części działki nr 180/1 o pow. 1,20 ha.

 

 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym .

 

Do przetargu dopuszczono dwóch oferentów

Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

I-szy  przetarg cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę  

części działki nr 180/1                            -     250,00  zł.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczną stawkę czynszu za  dzierżawę

części działki nr 180/1                           -      905,00 zł.                                                              

 

Dzierżawcą działki został  : Gamoń Tadeusz   

 

 

Informację  wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu, tj. od dnia 27.09.2018r.

do 03.10.2018r.

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I-go przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 180/1 o pow. 1,20 ha
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.09.2018
Data publikacji:27.09.2018 14:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.09.2018 14:49 Utworzenie dokumentu. (Marzena Sakowska )