Ewa Michalska 19.09.2018 15:02

Informacja o wyniku przetargu lokal mieszkalny nr 4 Międzygórze ul. Snieżna 6

­

                                                                                                    Bystrzyca Kłodzka, dnia 19.09.2018 r.

 

 

Informacja o wyniku przetargu.

 

   Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) informuje, że na dzień 12 września 2018 r. w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Henryka Sienkiewicza 6, był wyznaczony termin pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców budynku położonego w Międzygórzu przy ul. Śnieżnej 6, w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Międzygórzu przy ul. Śnieżnej 6.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Cena wywoławcza w kwocie – 24.500,-zł  

 

Do przetargu dopuszczono 1 (jednego) oferenta.

Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto cenę  –  24.750,- zł

 

Nabywcą nieruchomości zostali: Joanna i Daniel Zielińscy.

 

Informację wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu,

tj. od 19 września 2018 r. do dnia  26 września 2018 r.

 

 

 

                                                                                   Burmistrz

                                        Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma

 

 

 

 

 

sporządziła:

Ewa Michalska

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu lokal mieszkalny nr 4 Międzygórze ul. Snieżna 6
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:19.09.2018
Data publikacji:19.09.2018 15:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.09.2018 15:02 Utworzenie dokumentu. (Ewa Michalska)
19.09.2018 15:02 Utworzenie dokumentu. (Ewa Michalska)