Monika Romanowska 12.09.2018 12:41

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Montażu tymczasowego mobilnego węzła do produkcji betonu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na cz. dz. nr 11/1 i 11/2 obręb Pławnica".

­

Bystrzyca Kłodzka, dnia 11.09.2018 r.

RGŻ.6220.3.9.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA

 

Zawiadamiam, że w dniu 11.09.2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Montażu tymczasowego mobilnego węzła do produkcji betonu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na cz. dz. nr 11/1 i 11/2 obręb Pławnica".

Zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ), informacje o wydanej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, dostępnym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6, 57–500 Bystrzyca Kłodzka oraz na stronach internetowych http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl

Niniejszym pismem informuję również wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz wydaną decyzją znajdującą się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6, pok. nr 2, w godzinach: 8.00 – 15.00, tel. (748117648).

Ponadto, zgodnie z art. 31 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że organizacja społeczna, która nie uczestniczy w postępowaniu na prawach strony, może za zgodą organu przedstawić swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadczeniu jej organu statutowego.

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu 12.09.2018 r. poprzez zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6, 57–500 Bystrzyca Kłodzka.

Zastępca Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

Beata Hucaluk - Szpanier

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Montażu tymczasowego mobilnego węzła do produkcji betonu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na cz. dz. nr 11/1 i 11/2 obręb Pławnica".
Podmiot udostępniający informację:Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Informację opublikował:Monika Romanowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.09.2018 12:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.09.2018 12:41 Utworzenie dokumentu. (Monika Romanowska)