Sylwia Anioł 05.07.2018 09:19

Uchwały z LVII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 czerwca 2018 r.

­

Uchwały podjęte na LVII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 czerwca 2018 r. w sprawach:

LVII/506/18 - zmian w budżecie gminy na rok 2018;

LVII/507/18 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2018-2027;

LVII/508/18 - zmiany uchwały Nr LII/431/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie

                       udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy

                       zabytkach;

LVII/509/18 - ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia

                       w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania

                       napojów alkoholowych oraz w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów

                       alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3532

LVII/510/18 - dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków;

LVII/511/18 - powierzenia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka do realizacji Powiatowi Kłodzkiemu zadania własnego

                       z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznego przedszkola specjalnego;

LVII/512/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

LVII/513/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

LVII/514/18 - powołania komisji statutowej;

LVII/515/18 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego

                       jednostek pomocniczych gminy.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwały z LVII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 czerwca 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Sylwia Anioł
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2018 09:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.07.2018 08:08 Edycja dokumentu (Beata Dańkowska-Szczygieł)
05.07.2018 09:56 Edycja dokumentu (Sylwia Anioł)
05.07.2018 09:55 Dodano załącznik "LVII_506_18.pdf" (Sylwia Anioł)
05.07.2018 09:55 Dodano załącznik "LVII_507_18.pdf" (Sylwia Anioł)
05.07.2018 09:55 Dodano załącznik "LVII_508_18.pdf" (Sylwia Anioł)
05.07.2018 09:55 Dodano załącznik "LVII_509_18.pdf" (Sylwia Anioł)
05.07.2018 09:55 Dodano załącznik "LVII_510_18.pdf" (Sylwia Anioł)
05.07.2018 09:55 Dodano załącznik "LVII_511_18.pdf" (Sylwia Anioł)
05.07.2018 09:55 Dodano załącznik "LVII_512_18.pdf" (Sylwia Anioł)
05.07.2018 09:55 Dodano załącznik "LVII_513_18.pdf" (Sylwia Anioł)
05.07.2018 09:55 Dodano załącznik "LVII_514_18.pdf" (Sylwia Anioł)
05.07.2018 09:55 Dodano załącznik "LVII_515_18.pdf" (Sylwia Anioł)
05.07.2018 09:53 Usunięto załącznik LVII/507/18 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2018-2027 (Sylwia Anioł)
05.07.2018 09:53 Usunięto załącznik LVII/508/18 - w sprawie zmiany uchwały Nr LII/431/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach (Sylwia Anioł)
05.07.2018 09:53 Usunięto załącznik LVII/509/18 - w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka (Sylwia Anioł)
05.07.2018 09:53 Usunięto załącznik LVII/510/18 - w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (Sylwia Anioł)
05.07.2018 09:53 Usunięto załącznik LVII/511/18 - w sprawie powierzenia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka do realizacji Powiatowi Kłodzkiemu zadania własnego z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznego przedszkola specjalnego (Sylwia Anioł)
05.07.2018 09:53 Usunięto załącznik LVII/512/18 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (Sylwia Anioł)
05.07.2018 09:53 Usunięto załącznik LVII/513/18 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (Sylwia Anioł)
05.07.2018 09:53 Usunięto załącznik LVII/514/18 - w sprawie powołania komisji statutowej (Sylwia Anioł)
05.07.2018 09:53 Usunięto załącznik LVII/515/18 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy (Sylwia Anioł)
05.07.2018 09:52 Usunięto załącznik LVII/506/18 - w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018 (Sylwia Anioł)
05.07.2018 09:19 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Anioł)