Małgorzata Brodzka 19.05.2018 17:00

Zarządzenia - styczeń 2005 r.

­

Zarządzenie nr 0151-1/2005 z dnia 03.01.2005 r. w sprawie opłaty za używanie kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-2/2005 z dnia 03.01.2005 r. w sprawie opłat cmentarnych związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-3/2005 z dnia 04.01.2005 r. w sprawie powołania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do obsługi sołectw i osiedli na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-4/2005 z dnia 04.01.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Śnieżnej


Zarządzenie nr 0151-5/2005 z dnia 04.01.2005 r. w sprawie unieważnienia w całości zarządzenia nr 0151-307/2003 Burmistarza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 14.10.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym


Zarządzenie nr 0151-6/2005 z dnia 04.01.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 15


Zarządzenie nr 0151-7/2005 z dnia 05.01.2005 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży kalendarza reklamowego Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2005 r.


Zarządzenie nr 0151-8/2005 z dnia 05.01.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości zabudowanej o pow. 195,07 m2 stanowiącej własność gminy położonej w Lasówce w granicach dzialki nr 34 o pow. 0,30 ha


Zarządzenie nr 0151-9/2005 z dnia 05.01.2005 r. w sprawie powołania komisji w celu przejęcia części nieruchomości zabudowanej o po. 168 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 6


Zarządzenie nr 0151-10/2005 z dnia 05.01.2005 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego wlasność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej 6 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-11/2005 z dnia 05.01.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym


Zarządzenie nr 0151-12/2005 z dnia 05.01.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej


Zarządzenie nr 0151-13/2005 z dnia 05.01.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 20 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 7A z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej


Zarządzenie nr 0151-14/2005 z dnia 05.01.2005 r. w sprawie powołania komisji w celu przekazania przez Gminę Bystrzyca Kłodzka sprzętu medycznego i wyposażenia pomieszczeń z Przychodni Zdrowia na rzecz ZOZ w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-15/2005 z dnia 12.01.2005 r. w sprawie powołania komisji do wydzielenia dokumentacji kategorii "B" przeznaczonej na makulaturę


Zarządzenie nr 0151-16/2005 z dnia 18.01.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/1/2005 na "Budowę oświetlenia drogowego we wsi Nowa Bystrzyca"


Zarządzenie nr 0151-17/2005 z dnia 19.01.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-ciu lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działek nr 373/2 o pow. 3,03 ha i 159 o pow. 2,77 ha


Zarządzenie nr 0151-18/2005 z dnia 19.01.2005 r. w sprawie stawek czynszu za najem lokali i dzierżawę gruntów położonych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-19/2005 z dnia 19.01.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamólwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego E.340-1/2005 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie nr 0151-20/2005 z dnia 21.01.2005 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia skargi lokaltorów budynku nr 8 przy ul. Kościuszki w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0151-21/2005 z dnia 25.01.2005 r. w sprawie układu wykonawczego na rok 2005


Zarządzenie nr 0151-22/2005 z dnia 25.01.2005 r. w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie pomieszczeń użytkowych położonych w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Klodzkiej obręb Centrum przy ul. Sienkiewicza 8 w granicach działek nr 374, 375 o pow. 4788 m2 na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Klodzkiej


Zarządzenie nr 0151-23/2005 z dnia 25.01.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 5-ciu lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Kamienna w granicach działek nr 66/2 o pow. 0,11 ha i część działki nr 23/1 o pow. 1,93 ha


Zarządzenie nr 0151-24/2005 z dnia 25.01.2005 r. w sprawie przedłużenia najmu lokalu użytkowego o pow. 26 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 7A z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej


Zarządzenie nr 0151-25/2005 z dnia 25.01.2005 r. w sprawie przedłużenia najmu lokalu użytkowego o pow. 26 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 7A z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej


Zarządzenie nr 0151-26/2005 z dnia 25.01.2005 r. w sprawie przedłużenia najmu lokalu użytkowego tj. pomieszenia biurowego o pow. 36,80 m2 oraz garażu o pow. 38,40 m2 położonych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 7A z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej


Zarządzenie nr 0151-27/2005 z dnia 31.01.2005 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania programu działania gminnych jednostek orgaznizacyjnych w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych, sportowych i edukacyjnych w czasie wolnym dla dzieci i młodzieży Gminy Bystrzyca Kłodzka


 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia - styczeń 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.05.2018 17:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.06.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-16/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-17/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-18/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-19/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-20/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-21/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-22/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-23/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-24/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-25/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-26/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-27/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-1/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-2/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-3/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-4/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-5/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-6/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-7/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-8/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-9/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-10/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-11/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-12/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-13/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-14/2005" (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 10:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151-15/2005" (Małgorzata Brodzka)
19.05.2018 17:50 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.05.2018 17:38 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.05.2018 17:26 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.05.2018 17:20 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.05.2018 17:10 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.05.2018 17:00 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)