Małgorzata Brodzka 08.05.2018 14:27

Zarządzenia - maj 2018 r.

­

Zarządzenie nr 0050.124.2018 z dnia 07.05.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Basztę Kłodzką w Bystrzycy Kłodzkiej w 2018 roku


Zarządzenie nr 0050.125.2018 z dnia 11.05.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości


Zarządzenie nr 0050.126.2018 z dnia 11.05.2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działki nr 420/3, obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.127.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie odwołania Pani Reginy Wiatrowskiej ze stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.128.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.129.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej loklau użytkowego nr 11 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 9 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.130.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej loklau użytkowego nr 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 8 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.131.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Gorzanów w granicach działek nr część 665 i 1069/2, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.132.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części działki nr 162/2 o pow. 5 m2, położonej na terenie Międzygórza przy ul. Wojska Polskiego


 Zarządzenie nr 0050.133.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr XI/82/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2018


Zarządzenie nr 0050.134.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 165 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.135.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 95/3 o pow. 18,15 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na garaż


Zarządzenie nr 0050.136.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 95/3 o pow. 18,48 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na garaż


 Zarządzenie nr 0050.137.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 56/4 o pow. 12 m2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze


 Zarządzenie nr 0050.138.2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie sprzedaży samochodu


Zarządzenie nr 0050.139.2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Poręba w granicach działek nr 510, 511, 607 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.140.2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek nr część 27 i 28 oraz 29 i 31 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.141.2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 280 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.142.2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki 98/5 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.143.2018 z dnia 17.05.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka połozonego przy Placu Wolności nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.144.2018 z dnia 18.05.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki


Zarządzenie nr 0050.145.2018 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.146.2018 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie analizy zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.147.2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.148.2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.149.2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie odwołania Pani Krystyny Magierowskiej-Kaszy ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.150.2018 z dnia 28.05.2018 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych mających miejsce w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.151.2018 z dnia 28.05.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 18 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.152.2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "Przebudowa i remont ratusza w zakresie remontu dachu, budowy szybu i instalowania windy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1"


Zarządzenie nr 0050.153.2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018


 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia - maj 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.05.2018 14:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.06.2018 11:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.153.2018 z dnia 30.05.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
13.06.2018 11:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.153.2018 z dnia 30.05.2018 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
13.06.2018 11:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.153.2018 z dnia 30.05.2018 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
13.06.2018 11:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.153.2018 z dnia 30.05.2018 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
13.06.2018 11:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.153.2018 z dnia 30.05.2018 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
13.06.2018 11:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.153.2018 z dnia 30.05.2018 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
13.06.2018 11:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.153.2018 z dnia 30.05.2018 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
13.06.2018 11:36 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.06.2018 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.142.2018 z dnia 16.05.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
11.06.2018 09:49 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 14:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.141.2018 z dnia 16.05.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
06.06.2018 14:51 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.06.2018 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.149.2018 z dnia 25.05.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
04.06.2018 11:46 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.06.2018 08:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.151.2018 z dnia 28.05.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
04.06.2018 08:08 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
30.05.2018 10:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.139.2018 z dnia 16.05.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
30.05.2018 10:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.140.2018 z dnia 16.05.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
30.05.2018 10:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.147.2018 z dnia 25.05.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
30.05.2018 10:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.152.2018 z dnia 30.05.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
30.05.2018 10:52 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
30.05.2018 10:52 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.139.2018 z dnia 15.05.2018 r. (Małgorzata Brodzka)
29.05.2018 10:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.148.2018 z dnia 25.05.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
29.05.2018 10:45 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
29.05.2018 10:45 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
28.05.2018 13:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.150.2018 z dnia 28.05.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
28.05.2018 13:30 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
24.05.2018 14:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.145.2018 z dnia 23.05.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
24.05.2018 14:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.146.2018 z dnia 23.05.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
24.05.2018 13:59 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.05.2018 12:17 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.05.2018 12:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.138.2018 z dnia 16.05.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
21.05.2018 10:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.139.2018 z dnia 15.05.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
21.05.2018 10:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.144.2018 z dnia 18.05.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
21.05.2018 10:55 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
18.05.2018 12:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.125.2018 z dnia 11.05.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
18.05.2018 12:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.131.2018 z dnia 14.05.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
18.05.2018 12:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.132.2018 z dnia 14.05.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
18.05.2018 12:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.134.2018 z dnia 14.05.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
18.05.2018 12:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.135.2018 z dnia 14.05.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
18.05.2018 12:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.136.2018 z dnia 14.05.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
18.05.2018 12:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.137.2018 z dnia 14.05.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
18.05.2018 12:48 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
18.05.2018 10:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.143.2018 z dnia 17.05.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
18.05.2018 10:02 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
17.05.2018 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.133.2018 z dnia 14.05.2018 r. załącznik" (Małgorzata Brodzka)
17.05.2018 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.133.2018 z dnia 14.05.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
17.05.2018 14:24 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
15.05.2018 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.126.2018 z dnia 11.05.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
15.05.2018 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.129.2018 z dnia 14.05.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
15.05.2018 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.130.2018 z dnia 14.05.2018 r." (Małgorzata Brodzka)
15.05.2018 11:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
14.05.2018 11:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.127.2018 z dnia 14.05.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
14.05.2018 11:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.128.2018 z dnia 14.05.2018 r. " (Małgorzata Brodzka)
14.05.2018 11:36 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
08.05.2018 14:38 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
08.05.2018 14:37 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
08.05.2018 14:27 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)