Ewa Michalska 18.04.2018 09:19

Informacja o wyniku przetargu

­

                                                                                                Bystrzyca Kłodzka, dnia 18.04.2018 r.

 

 

Informacja o wyniku przetargu.

 

   Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że na dzień 11 kwietnia 2018 r. w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 6, był wyznaczony termin pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 95/5, tj. właścicieli działek ewid. nr 94; 95/3; 95/2; 97 i 96/1, położonych w Nowej Bystrzycy.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Cena wywoławcza w kwocie 30.000,-zł  (netto)

 

Do przetargu dopuszczono 1 (jednego) oferenta.

Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto cenę –                          30.300,-zł (netto)

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% tj. w kwocie     6.969,-zł

 

 

Nabywcą nieruchomości został : Karol Fekner. 

 

Informację wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu,tj. od 18 kwietnia 2018 r. do dnia  25 kwietnia 2018 r.

 

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma 

 

 

 

 

 

 

sporządziła:

Ewa Michalska

 

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:18.04.2018
Data publikacji:18.04.2018 09:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.04.2018 09:19 Utworzenie dokumentu. (Ewa Michalska)