Małgorzata Brodzka 04.12.2017 12:32

Zarządzenia - grudzień 2017 r.

­

Zarządzenie Nr 0050.331.2017 z dnia 01.12.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemcy lokalu mieszkalnego położonego  w Bystrzycy Kłodzkiej  przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.332.2017 z dnia 01.12.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemcy lokalu mieszkalnego położonego  w Bystrzycy Kłodzkiej  przy ul. Henryka Sienkiewicza Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.333.2017 z dnia 04.12.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 12 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej nr 13A w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.334.2017 z dnia 04.12.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego  nr 8 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej  nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.335.2017 z dnia 05.12.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.11.2017 dla zadania pn.: "Budowa sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, systemem klimatyzacji, SSWIN, CCTV, RTV SAT i AV w obiekcie ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1"


Zarządzenie Nr 0050.336.2017 z dnia 05.12.2017 r. w sprawie sprzedaży działki 79 (AM1) położonej w Nowej Bystrzycy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie Nr 0050.337.2017 z dnia 05.12.2017 r. w sprawie sprzedaży działki nr 95/5 (AM1) położonej w Nowej Bystrzycy w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie Nr 0050.338.2017 z dnia 05.12.2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.339.2017 z dnia 05.12.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.340.2017 z dnia 06.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.341.2017 z dnia 06.12.2017 r. w sprawie powołania stałej komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.342.2017 z dnia 06.12.2017 r. w sprawie wydzierżawienia działek nr 295/2 o pow. 0,32 ha i części 454/1 o pow. 0,70 ha, położonych na terenie wsi Pławnica w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.343.2017 z dnia 06.12.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działki nr 57/1 o pow. 46 m2 położonej w Nowej Bystrzycy stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.344.2017 z dnia 06.12.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomości niezabudowane, położone na terenie wsi Marcinków, stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.345.2017 z dnia 06.12.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomości niezabudowane, położone na terenie wsi Gorzanów, stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.346.2017 z dnia 12.12.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 1083/1 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum ul. Górna oraz ustalenia wysokości opłaty za ustawienie stoiska handlowego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.347.2017 z dnia 14.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej - odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynków przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie Nr 0050.348.2017 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej - odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni i zaplecza do Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Mickiewicza 10-12"


Zarządzenie Nr 0050.349.2017 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.350.2017 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


 Zarządzenie Nr 0050.351.2017 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy


Zarządzenie Nr 0050.352.2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej - odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn.: "Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i remont Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej"


 Zarządzenie Nr 0050.353.2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.354.2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.355.2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.356.2017 z dnia 27.12.2017 r. w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówienia przewidzianych do przeprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w 2018 roku


Zarządzenie Nr 0050.357.2017 z dnia 27.12.2017 r. w sprawie najmu pomieszczenia klasowego wraz z sanitariatami i pomieszczeniem gospodarczym na parterze budynku nr 6 położonego w Starym Waliszowie nr 6 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka na rzecz Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w Starym Waliszowie


Zarządzenie Nr 0050.358.2017 z dnia 27.12.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach działkl nr 462/13 o pow. 0,2518 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Pławnicy


Zarządzenie Nr 0050.359.2017 z dnia 27.12.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 955/1 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.360.2017 z dnia 27.12.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach części działki nr 441 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.361.2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017


Zarządzenie Nr 0050.362.2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2018 roku


Zarządzenie Nr 0050.363.2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka"


Zarządzenie Nr 0050.364.2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017


Zarządzenie Nr 0050.365.2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Wójtowice-Huta z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.366.2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Nowa Bystrzyca i Wójtowice-Huta z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.367.2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Gorzanów w granicach części działki nr 162, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.368.2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 200, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.369.2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomości niezabudowane, położone na terenie wsi Nowa Łomnica, stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.370.2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Poręba w granicach części działki nr 472/2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.371.2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomość niezabudowaną położoną na terenie wsi Pławnica, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.372.2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2017-2027


 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:01.12.2017
Data publikacji:04.12.2017 12:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.04.2018 11:02 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
27.04.2018 10:33 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
09.02.2018 12:06 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.362.2017 z dnia 29.12.2017 r. (Małgorzata Brodzka)
09.02.2018 12:06 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.362.2017 z dnia 29.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
09.02.2018 12:05 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
30.01.2018 09:36 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
30.01.2018 09:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.364.2017 z dnia 29.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
30.01.2018 09:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.372.2017 z dnia 29.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
30.01.2018 09:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.372.2017 z dnia 29.12.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
30.01.2018 09:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.372.2017 z dnia 29.12.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
30.01.2018 09:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.372.2017 z dnia 29.12.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
30.01.2018 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.362.2017 z dnia 29.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
30.01.2018 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.363.2017 z dnia 29.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
30.01.2018 09:27 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.361.2017 z dnia 29.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
30.01.2018 09:27 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.361.2017 z dnia 29.12.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
30.01.2018 09:27 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.361.2017 z dnia 29.12.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
30.01.2018 09:27 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.361.2017 z dnia 29.12.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
30.01.2018 09:27 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.361.2017 z dnia 29.12.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
30.01.2018 09:27 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.361.2017 z dnia 29.12.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
30.01.2018 09:24 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
30.01.2018 09:22 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
30.01.2018 09:06 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
08.01.2018 08:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.349.2017 z dnia 18.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
08.01.2018 08:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.350.2017 z dnia 18.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
08.01.2018 08:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.351.2017 z dnia 18.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
08.01.2018 08:47 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.01.2018 08:34 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.01.2018 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.353.2017 z dnia 21.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
03.01.2018 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.357.2017 z dnia 27.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
03.01.2018 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.358.2017 z dnia 27.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
03.01.2018 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.359.2017 z dnia 27.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
03.01.2018 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.360.2017 z dnia 27.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
03.01.2018 10:22 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.01.2018 10:10 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
02.01.2018 11:34 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
02.01.2018 11:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.356.2017 z dnia 27.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
02.01.2018 10:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.352.2017 z dnia 21.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
02.01.2018 10:16 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.12.2017 11:37 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.348.2017 z dnia 18.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
19.12.2017 11:36 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
18.12.2017 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.341.2017 z dnia 06.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
15.12.2017 09:47 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.340.2017 z dnia 06.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
15.12.2017 09:47 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.347.2017 z dnia 14.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
15.12.2017 09:45 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
12.12.2017 12:03 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
12.12.2017 11:59 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.341.2017 z dnia 07.12.2017 r. (Małgorzata Brodzka)
11.12.2017 10:53 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.12.2017 10:53 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.341.2017 z dnia 07.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
08.12.2017 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.336.2017 z dnia 05.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
08.12.2017 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.337.2017 z dnia 05.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
08.12.2017 10:49 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.12.2017 13:40 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.12.2017 13:40 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.338.2017 z dnia 05.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
05.12.2017 10:21 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.12.2017 08:53 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.335.2017 z dnia 05.12.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
05.12.2017 08:52 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.12.2017 12:32 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)