wersja do wydruku Ewa Michalska 09.10.2017 09:18

Wykaz nr 51/2017 z dnia 09.10.2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Wilkanowie nr 134 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu, drogą przetargu ustnego nieograniczonego.

Bystrzyca Kłodzka, dnia 09.10.2017 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E      

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

   Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm. )

 

 

O G Ł A S Z A M

 

1. Wykaz nr 51/2017 z dnia 09.10.2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Wilkanowie nr 134 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu, drogą przetargu ustnego nieograniczonego.

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego Urzędu.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 09.10.2017 r. 

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale, Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 17 lub   telefonicznie  nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM/EM

 

Wykaz nr 51/2017

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Wilkanowie nr 134 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, drogą przetargu ustnego nieograniczonego

 

1.Położenie nieruchomości – Wilkanów nr 134  

                             działka nr  307/1 (AM 2) o pow. 1365 m2 – udział 31,18% - 425,61m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00094725/2

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

 

2. Przedmiot sprzedaży - lokal  mieszkalny nr 4 położony na I piętrze, składający się z :                                              3-ch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, garderoby, schowka i pomieszczenia gospodarczego o łącznej pow. 100,30m2 wraz z  udziałem w częściach  wspólnych budynku i  prawie własności gruntu  wynoszącym  31,18 % .

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z póź.zm.).

 

3. Cena nieruchomości wynosi – 145.000,-zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy zł).

    

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: brak, aktualny sposób użytkowania – teren 

   zabudowy mieszkaniowej .

 

  5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

  6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa   własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o  nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

do dnia 27 listopada 2017 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 09 października 2017 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej  przez okres 21 dni tj. do dnia 06 listopada 2017r.

 

 

 

EM/EM

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 51/2017 z dnia 09.10.2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Wilkanowie nr 134 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu, drogą przetargu ustnego nieograniczonego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.10.2017
Data publikacji:09.10.2017 09:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż