wersja do wydruku Ewa Michalska 17.05.2017 10:04

Informacja o wyniku przetargu.

                                                                                                    Bystrzyca Kłodzka, dnia 17.05.2017 r.

 

 

Informacja o wyniku przetargu.

 

   Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) informuje, że na dzień 10 maja 2017 r. w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Henryka Sienkiewicza 6, był wyznaczony termin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego  nr 7 położonego w Gorzanowie przy Placu Wolności 2.

 

Cena wywoławcza w kwocie 21.000,- zł

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Informację wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu,

tj. od 17 maja  2017 r. do dnia  24 maja 2017 r.

 

                                                                                               Burmistrz

                                                                                               Bystrzycy Kłodzkiej

                                                                                                /-/ Renata Surma

 

 

 

 

 

 

 

 

sporządziła:

Ewa Michalska

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:17.05.2017
Data publikacji:17.05.2017 10:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż