Zarządzenia - maj 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.120.2017 z dnia 04.05.2017 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "Wójtowice - Powrót do Przyszłości"


Zarządzenie nr 0050.121.2017 z dnia 05.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu


Zarządzenie nr 0050.122.2017 z dnia 09.05.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego składającego się z dwóch pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach nr 17 i nr 19 o numerach odpowiednio nr 1 i nr 5 przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.123.2017 z dnia 16.05.2017 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale gminne, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej w formie odpracowania należności dla Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.126.2017 z dnia 16.05.2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 752 o pow. 4 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, przy ul. Kościelnej 17 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.127.2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2017 r.


Zarządzenie nr 0050.128.2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.131.2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Idzików i Pławnica z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.132.2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Gorzanów z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.133.2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.134.2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - maj 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:04.05.2017
Data publikacji:05.05.2017 10:47