wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy.

W y k a z

 

gruntów stanowiących własność Gminy do wydzierżawienia na terenie wsi Idzików  .

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 cz. 226/1

 

 

 

 

 

      3,20  ha

 

     

 

RIVb-0,09, RV-1,52,

RVI-0,80, PsVI-0,79

 

 

432,30 zł.

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został ogłoszony do publicznej wiadomości od dnia 20.04.2017r.

do dnia 11.05.2017r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 01.06.2017r.

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

gruntów stanowiących własność Gminy do wydzierżawienia na terenie wsi Nowy Waliszów  .

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

 

 cz. 955/1 

 

cz.955/11

 

       9

 

     10/1

 

     10/4

 

      0,90ha

 

      0,60ha

 

      0,59ha

 

      0,33ha

 

      0,12ha

 

PsIII-0,4693, PsIV-0,4307

 

PsIV-0,3623, PsV-0,2377

 

RIIIb-0,20, RIVa-0,19,

ŁV-0,03, PsV-0,17

ŁV-0,33

 

RIVa-0,01, ŁIV-0,11

 

387,44 zł.

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został ogłoszony do publicznej wiadomości od dnia 20.04.2017r.

do dnia 11.05.2017r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 01.06.2017r.

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

gruntów stanowiących własność Gminy do wydzierżawienia na terenie wsi Idzików .

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

2.

 

 

 

 cz. 178/1 

 

cz. 180/1

 

      

 

      0,50ha

 

      2,00ha

 

     

 

RV—0,10, PsV-0,40

 

RV-2,00

 

363,00zł.

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został ogłoszony do publicznej wiadomości od dnia 20.04.2017r.

do dnia 11.05.2017r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 01.06.2017r.

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

gruntów stanowiących własność Gminy do wydzierżawienia na terenie  miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca.

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 108

 

 114

 

 

     1,5959 ha

 

     2,5690 ha

     

 

ŁIII-0,2079, ŁIV-1,3880

 

ŁIV-2,5690

 

 

 

249,78 zł.

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został ogłoszony do publicznej wiadomości od dnia 20.04.2017r.

do dnia 11.05.2017r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 01.06.2017r.

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

gruntów stanowiących własność Gminy do wydzierżawienia na terenie  miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna.

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

  67

 

 

 

     1,0208 ha

 

          

 

RIIIb-1,0208

 

183,74 zł.

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został ogłoszony do publicznej wiadomości od dnia 20.04.2017r.

do dnia 11.05.2017r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 01.06.2017r.

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

gruntów stanowiących własność Gminy do wydzierżawienia na terenie wsi Pławnica.

 

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

cz.441

 

 

 

     0,84 ha

 

           

 

RIVb-0,04, ŁV-0,80

 

102,00 zł.

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został ogłoszony do publicznej wiadomości od dnia 20.04.2017r.

do dnia 11.05.2017r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 01.06.2017r.

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

gruntów stanowiących własność Gminy do wydzierżawienia na terenie wsi Pławnica.

 

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

462/13

 

 

     0,2518 ha

 

          

 

RIVb-0,2518

 

37,77 zł.

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został ogłoszony do publicznej wiadomości od dnia 20.04.2017r.

do dnia 11.05.2017r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 01.06.2017r.

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

  gruntów stanowiących własność Gminy do wydzierżawienia na terenie  

miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum .

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

cz. 566/22

 

   

 

    456 m2

 

      

 

PsIV-456 m2

 

 

 

  150,48 zł.

czynsz  roczny

ogródek przydomowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji

i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został ogłoszony do publicznej wiadomości od dnia 20.04.2017r.

do dnia 11.05.2017r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 01.06.2017r.

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

gruntów stanowiących własność Gminy do wydzierżawienia na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.

 

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

1335/2

 

     0,1140  ha

 

          

 

PsVI-0,1140

 

13,68 zł.

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został ogłoszony do publicznej wiadomości od dnia 20.04.2017r.

do dnia 11.05.2017r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 01.06.2017r.

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:20.04.2017
Data publikacji:20.04.2017 14:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż