Uchwały z XXXIX sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 31 marca 2017 r.

Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 marca 2017 r.:

 

XXXIX/308/17 – w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017;


 

XXXIX/309/17 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2017;

 

XXXIX/310/17 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu na realizację zadania pn.

 

   „Budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii PLK 276 w Bystrzycy Kłodzkiej”;

 

XXXIX/311/17 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu na realizację zadania pn.

 

   „Przebudowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 3235D ul. Zdrojowa w Długopolu Zdrój – III etap”;

 

XXXIX/312/17 – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwąły w sprawie zasad gospodarowania

 

   nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka;

 

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2185

 

 

XXXIX/313/17 – w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju

 

   szkolnego;

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1881

 

XXXIX/314/17 – w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i

 

   oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka.;

 

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1734

 

 

XXXIX/315/17 – w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas

 

   pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka oraz określenia dokumanetów

 

   niezbędnych do ich prowadzenia;

 

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1735

 

 

XXXIX/316/17 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

 

   przestrzennego obejmującego część obrębu Biała Woda, gmina Bystrzyca Kłodzka;

 

XXXIX/317/17 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części

 

   miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulic M.Konopnickiej i 1-go Maja;

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2138

 

XXXIX/318/17 – w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

 

   bezdomności zwierząt na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2017 r.”

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XXXIX sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 31 marca 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2017 11:32