Zarządzenia - kwiecień 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.82.2017 z dnia 03.04.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.65.2017 w sprawie powołania Zespołu roboczego do współpracy z koordynatorem projektu dotyczącego uaktualnienia i wznowienia monigrafii Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.83.2017 z dnia 04.04.2017 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.84.2017 z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowy Waliszów, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.85.2017 z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowy Waliszów, Stary Waliszów, Kamienna, Pławnica, Mielnik, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.86.2017 z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.87.2017 z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowy Waliszów, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.88.2017 z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Gorzanów, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.89.2017 z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Stara Łomnica, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.90.2017 z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 138 o po. 0,30 ha, położonej na terenie wsi Wilkanów w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.91.2017 z dnia 04.04.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Stary Waliszów z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.92.2017 z dnia 06.04.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 8 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.93.2017 z dnia 06.04.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Podmiejskiej nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.94.2017 z dnia 06.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2017 r.


Zarządzenie Nr 0050.95.2017 z dnia 07.04.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.4.2017 dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Pławnica - Stary Waliszów"


Zarządzenie Nr 0050.96.2017 z dnia 11.04.2017 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018


Zarządzenie Nr 0050.97.2017 z dnia 11.04.2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego


Zarządzenie Nr 0050.98.2017 z dnia 12.04.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowdzenia przetargu nieograniczonego nr WI.271.5.2017 dla zadania pn.: "Utwardzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie Nr 0050.99.2017 z dnia 13.04.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Poręba z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.100.2017 z dnia 13.04.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Nowy Waliszów z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.101.2017 z dnia 13.04.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach działki 438/1 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.102.2017 z dnia 18.04.2017 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych mających miejsce w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.103.2017 z dnia 18.04.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.104.2017 z dnia 24.04.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 57/1, położonej w Międzygórzu, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ustawienie obiektu drobnego handlu /kiosk/ Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.105.2017 z dnia 24.04.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.106.2017 z dnia 24.04.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.107.2017 z dnia 24.04.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.108.2017 z dnia 24.04.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wilkanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.109.2017 z dnia 24.04.2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.68.2017 z dnia 17 marca 2017 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.110.2017 z dnia 25.04.2017 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 9 położonego przy Placu Wolności nr 24 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.111.2017 z dnia 25.04.2017 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 9 położonego przy Placu Wolności nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.112.2017 z dnia 25.04.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.98.2017 z dnia 12.04.2017 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WI.271.5.2017 dla zadania pn.: "Utwardzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie Nr 0050.113.2017 z dnia 26.04.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.114.2017 z dnia 27.04.2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 180 o pow. 0,22 ha, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.115.2017 z dnia 27.04.2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017


Zarządzenie Nr 0050.116.2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Marii Curie Skłodowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.117.2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.118.2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017


Zarządzenie Nr 0050.119.2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie sprzedaży działki nr 305/1 położonej  w Wilkanowie w trybie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - kwiecień 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:03.04.2017
Data publikacji:05.04.2017 10:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.04.2018 11:18 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
27.04.2018 10:47 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
29.05.2017 12:59 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.101.2017 z dnia
13.04.2017 r."

(Małgorzata Brodzka)
29.05.2017 12:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.05.2017 09:50 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
12.05.2017 11:42 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
10.05.2017 12:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.118.2017 z dnia
26.04.2017 r. cd."

(Małgorzata Brodzka)
10.05.2017 12:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.118.2017 z dnia
26.04.2017 r. cd."

(Małgorzata Brodzka)
10.05.2017 12:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.118.2017 z dnia
26.04.2017 r. cd."

(Małgorzata Brodzka)
10.05.2017 12:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.118.2017 z dnia
26.04.2017 r. cd."

(Małgorzata Brodzka)
10.05.2017 12:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.118.2017 z dnia
26.04.2017 r. cd."

(Małgorzata Brodzka)
10.05.2017 12:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.118.2017 z dnia
26.04.2017 r. "

(Małgorzata Brodzka)
10.05.2017 12:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.113.2017 z dnia
28.04.2017 r. "

(Małgorzata Brodzka)
10.05.2017 12:30 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
09.05.2017 09:25 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.05.2017 13:02 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.119.2017 z dnia
28.04.2017 r."

(Małgorzata Brodzka)
05.05.2017 12:44 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.05.2017 10:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.115.2017 z dnia
27.04.2017 r."

(Małgorzata Brodzka)
05.05.2017 10:46 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
26.04.2017 13:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.112.2017 z dnia
25.04.2017 r."

(Małgorzata Brodzka)
26.04.2017 13:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.111.2017 z dnia
25.04.2017 r."

(Małgorzata Brodzka)
26.04.2017 13:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.110.2017 z dnia
25.04.2017 r."

(Małgorzata Brodzka)
26.04.2017 13:33 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.04.2017 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.102.2017 z dnia
18.04.2017 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.04.2017 10:49 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
18.04.2017 14:18 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
13.04.2017 09:22 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.83.2017 z dnia
04.04.2017 r."

(Małgorzata Brodzka)
13.04.2017 09:21 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
13.04.2017 08:31 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
13.04.2017 08:30 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
12.04.2017 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.98.2017 z dnia
12.04.2017 r. "

(Małgorzata Brodzka)
12.04.2017 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.97.2017 z dnia
11.04.2017 r. "

(Małgorzata Brodzka)
12.04.2017 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.96.2017 z dnia
11.04.2017 r. "

(Małgorzata Brodzka)
12.04.2017 11:29 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.04.2017 08:57 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2017 z dnia
06.04.2017 r."

(Małgorzata Brodzka)
11.04.2017 08:56 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.04.2017 09:56 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.95.2017 z dnia
07.04.2017 r."

(Małgorzata Brodzka)
07.04.2017 09:55 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.04.2017 10:12 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)