Zarządzenie Nr 0050.30.2017 z dnia 03.02.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Starobystrzyckiej nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.31.2017 z dnia 07.02.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Podmiejskiej nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.32.2017 z dnia 07.02.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 25 lat, części działki nr 63 o pow. 0,43 ha położonej na terenie wsi Szczawina Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.33.2017 z dnia 07.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz z zakupe4m niezbędnego wyposażenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Zarządzenie Nr 0050.34.2017 z dnia 07.02.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Młoty z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.35.2017 z dnia 07.02.2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działek nr 1096 i 1097 położonych na terenie wsi Nowy Waliszów


Zarządzenie Nr 0050.36.2017 z dnia 07.02.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Poręba z przeznaczeniem na cele rolne  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.37.2017 z dnia 07.02.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 219/1 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.38.2017 z dnia 20.02.2017 r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowej


Zarządzenie Nr 0050.39.2017 z dnia 21.02.2017 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Fundacji "Równi choć różni" w Międzygórzu


Zarządzenie Nr 0050.40.2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.41.2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie sprzedaży działki nr 58/43 położonej w Białej Wodzie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie Nr 0050.42.2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie sprzedaży działki nr 74/1 położonej w Długopolu Zdroju w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej piewszego przetargu


Zarządzenie Nr 0050.43.2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.12.2016 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 stycznia 2016 r.


Zarządzenie Nr 0050.44.2017 z dnia 23.02.2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, zgodnie z art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)


Zarządzenie Nr 0050.45.2017 z dnia 23.02.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.3.2017 dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy od budynku nr 1 do budynku nr 15 - I etap (15 pkt świetlnych)"


Zarządzenie Nr 0050.46.2017 z dnia 27.02.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Rycerskiej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.47.2017 z dnia 27.02.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego składającego się z dwóch pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach nr 17 i nr 19 o numerach odpowiednio nr 1 i nr 5 przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.48.2017 z dnia 27.02.2017 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towaru i usług przez Gminę Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.49.2017 z dnia 27.02.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 702/1 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.50.2017 z dnia 27.02.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości niezabudowane, położone na terenie wsi Wilkanów w granicach części działek nr 629 i 631 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.51.2017 z dnia 27.02.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum, z przeznaczeniem na urządzenia telekomunikacyjne


Zarządzenie Nr 0050.52.2017 z dnia 27.02.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Pławnica z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.53.2017 z dnia 27.02.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Marcinków z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.54.2017 z dnia 27.02.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Idzików w granicach działek nr 73 o pow. 0,39 ha i nr 75 o pow. 0,46 ha stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.55.2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - luty 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:08.02.2017 12:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:03.02.2017
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:27.04.2018 10:54