Rejestr petycji

REJESTR PETYCJI

 

Lp.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Termin realizacji petycji

Zasięgane opinie

Sposób rozpatrzenia

petycji

1

 

27.10.2016

osoba prawna

petycja dot. utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy zakładki „Czyste Powietrze”

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

 

nie dotyczy

odpowiedź pisemna

 

WYKAZ PETYCJI 2017 R.

 

Lp.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Termin realizacji petycji

Zasięgane opinie

Sposób rozpatrzenia

petycji

1

 

01.02.2017

osoba prawna

petycja dot. bezpieczeństwa informacji w urzędzie

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

 

nie dotyczy

odpowiedź pisemna

2

 

30.08.2017

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

petycja dot.  zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

nie dotyczy

odpowiedź pisemna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ PETYCJI 2018 R.

Lp.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Termin realizacji petycji

Zasięgane opinie

Sposób rozpatrzenia

petycji

1

 

11.12.2017

osoba prawna

petycja w sprawie przekazania wniosku do szkół dot. zdrowego kształtowania nawyków żywieniowych w szkołach

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

 

nie dotyczy

odpowiedź pisemna

2

 

11.09.2018

osoba prawna

petycja w sprawie wdrożenia systemu zarządzania i monitorowania energią

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

nie dotyczy

odpowiedź pisemna

3

07.11.2018

osoba prawna

petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr petycji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:02.11.2016
Data publikacji:17.11.2016 08:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż