Regulamin organizacyjny

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin organizacyjny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:Mirosława Boduch
Data na dokumencie:31.12.2018
Data publikacji:17.01.2019 08:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.12.2019 10:46 Dodano załącznik "załącznik do zarządzenia nr
0050.449.2019"

(Małgorzata Brodzka)
10.12.2019 10:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.449.2019 w spr.
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy
Bystrzyca Kłodzka"

(Małgorzata Brodzka)
17.06.2019 14:01 Dodano załącznik "schemat z dnia 11.06.2019 r."
(Małgorzata Brodzka)
17.06.2019 12:06 Dodano załącznik "Zmiany Regulaminu Organizacyjnego z dnia
11.06.2019"

(Małgorzata Brodzka)
17.01.2019 08:03 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
17.01.2019 08:03 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
14.01.2019 13:30 Dodano załącznik "Zmiany Regulaminu Organizacyjnego -
schemat"

(Małgorzata Brodzka)
14.01.2019 13:30 Dodano załącznik "Zmiany Regulaminu Organizacyjnego"
(Małgorzata Brodzka)
02.01.2019 15:17 Dodano załącznik "załącznik do zarządzenia"
(Małgorzata Brodzka)
02.01.2019 15:16 Usunięto załącznik - (Małgorzata Brodzka)
02.01.2019 13:52 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
02.01.2019 13:52 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
02.01.2019 13:48 Usunięto załącznik - (Małgorzata Brodzka)
02.01.2019 13:48 Usunięto załącznik Obwieszczenie nr 1/2016 Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w
Bystrzycy Kłodzkiej

(Małgorzata Brodzka)
02.01.2019 13:47 Usunięto załącznik Zarządzenie w spr. zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy
Kłodzkiej

(Małgorzata Brodzka)
02.01.2019 13:47 Usunięto załącznik załącznik do zarządzenia Nr
0050.223.2017 z dnia 21.08.2017 w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy
Kłodzkiej

(Małgorzata Brodzka)
02.01.2019 13:47 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.223.2017 z dnia
21.08.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

(Małgorzata Brodzka)
02.01.2019 13:46 Usunięto załącznik Załącznik do zarządzenia Nr
0050.315.2017 z dnia 16.11.2017 w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy
Kłodzkiej

(Małgorzata Brodzka)
02.01.2019 13:46 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.315.2017 z dnia
16.11.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

(Małgorzata Brodzka)
02.01.2019 13:46 Usunięto załącznik - (Małgorzata Brodzka)
30.11.2017 09:23 Dodano załącznik "Załącznik do zarządzenia Nr
0050.315.2017 z dnia 16.11.2017 w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy
Kłodzkiej "

(Małgorzata Brodzka)
30.11.2017 09:23 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.315.2017 z dnia
16.11.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej "

(Małgorzata Brodzka)
23.08.2017 12:11 Dodano załącznik "załącznik do zarządzenia Nr
0050.223.2017 z dnia 21.08.2017 w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy
Kłodzkiej"

(Małgorzata Brodzka)
23.08.2017 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.223.2017 z dnia
21.08.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej"

(Małgorzata Brodzka)
14.12.2016 13:20 Dodano załącznik "Zarządzenie w spr. zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy
Kłodzkiej"

(Małgorzata Brodzka)
16.11.2016 13:12 Dodano załącznik "Obwieszczenie nr 1/2016 Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w
Bystrzycy Kłodzkiej"

(Małgorzata Brodzka)
16.11.2016 13:11 Usunięto załącznik Owieszczenie nr 1/2016 Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu
Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta i Gminy w Bystrzycy
Kłodzkiej

(Małgorzata Brodzka)
16.11.2016 13:10 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
16.11.2016 13:10 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
16.11.2016 13:10 Dodano załącznik "Owieszczenie nr 1/2016 Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu
Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta i Gminy w Bystrzycy
Kłodzkiej "

(Małgorzata Brodzka)
16.11.2016 13:06 Usunięto załącznik Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta
i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

(Małgorzata Brodzka)
16.11.2016 13:06 Usunięto załącznik załącznik do zarządzenia Nr
0050.267.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r.

(Małgorzata Brodzka)
16.11.2016 13:06 Usunięto załącznik Zmiany Regulaminu organizacyjnego -
zarządzenie Nr 0050.409.2015 z dnia 28 grudnia

(Małgorzata Brodzka)
16.11.2016 13:06 Usunięto załącznik schemat organizacyjny do zarządzenia
Nr 0050.409.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.

(Małgorzata Brodzka)
16.11.2016 13:06 Usunięto załącznik Zmiany Regulaminu organizacyjnego -
zarządzenie NR 0050.21.2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.

(Małgorzata Brodzka)
16.11.2016 13:06 Usunięto załącznik struktura stanowisk pracy -
załącznik do zarządzenia Nr 0050.21.2016 z dnia 22
stycznia 2016 r.

(Małgorzata Brodzka)
16.11.2016 13:06 Usunięto załącznik zmiany Regulaminu Organizacyjnego -
zarządzenie Nr 0050.142.2016 z dnia 03.06.2016

(Małgorzata Brodzka)
16.11.2016 13:05 Usunięto załącznik struktura stanowisk pracy -
załącznik do zarządzenia Nr 0050.142.2016 z dnia
03.06.2016

(Małgorzata Brodzka)
16.11.2016 13:05 Usunięto załącznik Zmiany Regulaminu organizacyjnego -
zarządzenie NR 0050.221.2016

(Małgorzata Brodzka)
16.11.2016 13:05 Usunięto załącznik załącznik do zarządzenia
0050.221.2016

(Małgorzata Brodzka)
25.10.2016 15:01 Dodano załącznik "załącznik do zarządzenia
0050.221.2016 "

(Małgorzata Brodzka)
25.10.2016 15:01 Dodano załącznik "Zmiany Regulaminu organizacyjnego -
zarządzenie NR 0050.221.2016"

(Małgorzata Brodzka)
08.06.2016 13:47 Dodano załącznik "struktura stanowisk pracy - załącznik
do zarządzenia Nr 0050.142.2016 z dnia 03.06.2016"

(Małgorzata Brodzka)
08.06.2016 13:47 Dodano załącznik "zmiany Regulaminu Organizacyjnego -
zarządzenie Nr 0050.142.2016 z dnia 03.06.2016"

(Małgorzata Brodzka)
07.04.2016 09:24 Usunięto załącznik Zmiany Regulaminu organizacyjnego -
zarządzenie Nr 0050.267.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r.

(Małgorzata Brodzka)
08.02.2016 10:49 Dodano załącznik "struktura stanowisk pracy - załącznik
do zarządzenia Nr 0050.21.2016 z dnia 22 stycznia 2016 r."

(Małgorzata Brodzka)
08.02.2016 10:49 Dodano załącznik "Zmiany Regulaminu organizacyjnego -
zarządzenie NR 0050.21.2016 z dnia 22 stycznia 2016 r."

(Małgorzata Brodzka)
08.01.2016 15:06 Dodano załącznik "schemat organizacyjny do zarządzenia Nr
0050.409.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r."

(Małgorzata Brodzka)
08.01.2016 15:06 Dodano załącznik "Zmiany Regulaminu organizacyjnego -
zarządzenie Nr 0050.409.2015 z dnia 28 grudnia"

(Małgorzata Brodzka)
25.08.2015 08:44 Dodano załącznik "załącznik do zarządzenia Nr
0050.267.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. "

(Małgorzata Brodzka)
25.08.2015 08:44 Dodano załącznik "Zmiany Regulaminu organizacyjnego -
zarządzenie Nr 0050.267.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r."

(Małgorzata Brodzka)
03.07.2015 08:22 Dodano załącznik "Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i
Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej"

(Małgorzata Brodzka)
03.07.2015 08:18 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.32.2014 z dnia
29.12.2014 r. w spr. zmiany Regulaminu organizacyjnego

(Małgorzata Brodzka)
03.07.2015 08:18 Usunięto załącznik załącznik do zarządzenia Nr
0050.31.2014 z dnia 29.12.2014 r.

(Małgorzata Brodzka)
03.07.2015 08:18 Usunięto załącznik Zarządzenie w spr. zmiany Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy
Kłodzkiej

(Małgorzata Brodzka)
03.07.2015 08:18 Usunięto załącznik Schemat organizacyjny do zarządzenia
nr 0050.138.2015

(Małgorzata Brodzka)
03.07.2015 08:18 Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta
i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

(Małgorzata Brodzka)
03.07.2015 08:17 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.07.2015 08:17 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
29.04.2015 13:38 Dodano załącznik "Schemat organizacyjny do zarządzenia nr
0050.138.2015"

(Małgorzata Brodzka)
29.04.2015 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie w spr. zmiany Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy
Kłodzkiej"

(Małgorzata Brodzka)
31.03.2015 09:43 Usunięto załącznik Schemat organizacyjny
(Małgorzata Brodzka)
31.03.2015 09:42 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.351.2014 z dnia
29.10.2014 r. zmiana Regulaminu organizacyjnego

(Małgorzata Brodzka)
08.01.2015 13:00 Dodano załącznik "załącznik do zarządzenia Nr
0050.31.2014 z dnia 29.12.2014 r."

(Małgorzata Brodzka)
08.01.2015 13:00 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.32.2014 z dnia
29.12.2014 r. w spr. zmiany Regulaminu organizacyjnego"

(Małgorzata Brodzka)
10.11.2014 09:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.351.2014 z dnia
29.10.2014 r. zmiana Regulaminu organizacyjnego"

(Małgorzata Brodzka)
10.11.2014 09:31 Dodano załącznik "Schemat organizacyjny "
(Małgorzata Brodzka)
10.11.2014 09:30 Usunięto załącznik Schemat organizacyjny
(Małgorzata Brodzka)
02.06.2014 13:56 Dodano załącznik "Schemat organizacyjny"
(Małgorzata Brodzka)
02.06.2014 13:56 Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i
Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej "

(Małgorzata Brodzka)
02.06.2014 13:54 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.84.2014 z dnia
25.03.2014 r.

(Małgorzata Brodzka)
02.06.2014 13:54 Usunięto załącznik schemat organizacyjny
(Małgorzata Brodzka)
09.05.2014 08:29 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.84.2014 z dnia
25.03.2014 r. "

(Małgorzata Brodzka)
09.05.2014 08:28 Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta
i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

(Małgorzata Brodzka)
06.05.2014 15:04 Dodano załącznik "schemat organizacyjny"
(Małgorzata Brodzka)
06.05.2014 15:04 Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i
Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej"

(Małgorzata Brodzka)
06.05.2014 15:03 Usunięto załącznik załącznik do zarządzenia nr
0050.369.2013

(Małgorzata Brodzka)
06.05.2014 15:03 Usunięto załącznik Zmiana Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

(Małgorzata Brodzka)
06.05.2014 15:02 Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta
i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

(Małgorzata Brodzka)
20.12.2013 10:38 Dodano załącznik "załącznik do zarządzenia nr
0050.369.2013"

(Małgorzata Brodzka)
20.12.2013 10:38 Dodano załącznik "Zmiana Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej "

(Małgorzata Brodzka)
20.12.2013 10:37 Usunięto załącznik - (Małgorzata Brodzka)
20.12.2013 10:36 Usunięto załącznik Zmiana Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

(Małgorzata Brodzka)
18.11.2013 11:56 Zmieniono tytuł załącznika z "Zmaina Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy
Kłodzkiej" na "Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej"

(Małgorzata Brodzka)
14.10.2013 11:07 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
14.10.2013 11:07 Dodano załącznik "Zmaina Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej"

(Małgorzata Brodzka)
08.01.2013 13:29 Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i
Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej"

(Małgorzata Brodzka)
08.01.2013 13:27 Usunięto załącznik Zmiana Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta i Gminy

(Małgorzata Brodzka)
08.01.2013 13:27 Usunięto załącznik Tekst jednolity Regulaminu
organizacyjnego

(Małgorzata Brodzka)
08.01.2013 13:26 Usunięto załącznik schemat organizacyjny
(Małgorzata Brodzka)
08.01.2013 13:26 Usunięto załącznik Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta
i Gminy

(Małgorzata Brodzka)
08.01.2013 13:26 Usunięto załącznik Zmiana Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta i Gminy

(Małgorzata Brodzka)
12.11.2012 13:05 Dodano załącznik "Zmiana Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta i Gminy"

(Małgorzata Brodzka)
03.10.2012 12:30 Dodano załącznik "Zmiana Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta i Gminy "

(Małgorzata Brodzka)
06.07.2012 13:20 Zmieniono tytuł załącznika z "- " na "Tekst jednolity
Regulaminu organizacyjnego"

(Małgorzata Brodzka)
06.07.2012 13:19 Zmieniono tytuł załącznika z "Regulamin organizacyjny
Urzędu Miasta i Gminy - tekst jednolity" na "Regulamin
organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy "

(Małgorzata Brodzka)
06.07.2012 11:57 Dodano załącznik "schemat organizacyjny"
(Małgorzata Brodzka)
06.07.2012 11:57 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
06.07.2012 11:57 Dodano załącznik "Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i
Gminy - tekst jednolity"

(Małgorzata Brodzka)
06.07.2012 11:54 Usunięto załącznik załącznik do zarządzenia Nr
0050.164.2012

(Małgorzata Brodzka)
06.07.2012 11:53 Usunięto załącznik Zarządzenie w spr. zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy
Kłodzkiej

(Małgorzata Brodzka)
06.07.2012 11:53 Usunięto załącznik - (Małgorzata Brodzka)
06.07.2012 11:53 Usunięto załącznik Tekst jednolity
(Małgorzata Brodzka)
26.04.2012 14:06 Dodano załącznik "załącznik do zarządzenia Nr
0050.164.2012"

(Małgorzata Brodzka)
26.04.2012 14:06 Dodano załącznik "Zarządzenie w spr. zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy
Kłodzkiej "

(Małgorzata Brodzka)
02.12.2011 15:01 Zmieniono tytuł załącznika z "- " na "Tekst jednolity "
(Małgorzata Brodzka)
02.12.2011 15:00 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
02.12.2011 14:59 Usunięto załącznik - (Małgorzata Brodzka)
13.07.2011 08:12 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
13.07.2011 08:12 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
13.07.2011 08:10 Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta
i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

(Małgorzata Brodzka)
12.07.2011 12:30Dokument usunięto. (Małgorzata Brodzka)
08.07.2011 08:22 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
08.07.2011 08:21 Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i
Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej "

(Małgorzata Brodzka)
08.07.2011 08:20 Usunięto załącznik Tekst jednolity
(Małgorzata Brodzka)
08.07.2011 08:20 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.60.2011
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w spr. zmiany Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy
Kłodzkiej

(Małgorzata Brodzka)
12.05.2011 12:22 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0151-7/2010 Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej w spr. zmiany Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy
Kłodzkiej

(Małgorzata Brodzka)
03.03.2011 12:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.60.2011 Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej w spr. zmiany Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy
Kłodzkiej "

(Małgorzata Brodzka)
28.12.2010 11:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-7/2010 Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej w spr. zmiany Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy
Kłodzkiej "

(Małgorzata Brodzka)
28.12.2010 11:32 Usunięto załącznik schemat organizacyjny
(Małgorzata Brodzka)
28.12.2010 11:32 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0151-7/2010 Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej w spr. zmiany Regulaminu
organizacyjnego Urzedu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

(Małgorzata Brodzka)
28.12.2010 11:32 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151-7/2010 Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej w spr. zmiany Regulaminu
organizacyjnego Urzedu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
"

(Małgorzata Brodzka)
05.05.2010 14:36 Dodano załącznik "schemat organizacyjny"
(Małgorzata Brodzka)
05.05.2010 14:36 Usunięto załącznik Schemat organizacyjny
(Małgorzata Brodzka)
30.03.2010 08:46 Dodano załącznik "Schemat organizacyjny"
(Małgorzata Brodzka)
30.03.2010 08:45 Usunięto załącznik Schemat organizacyjny
(Małgorzata Brodzka)
17.03.2010 09:16 Dodano załącznik "Schemat organizacyjny"
(Małgorzata Brodzka)
17.02.2010 10:42 Dodano załącznik "Tekst jednolity "
(Małgorzata Brodzka)
17.02.2010 10:40 Usunięto załącznik Zmiany Regulaminu organizacyjnego UMiG
(Małgorzata Brodzka)
17.02.2010 10:40 Usunięto załącznik Zmiany Regulaminu organizacyjnego UMiG
(Małgorzata Brodzka)
17.02.2010 10:40 Usunięto załącznik Regulamin organizacyjny UMiG
(Małgorzata Brodzka)
17.02.2010 10:40 Usunięto załącznik Załącznik
(Małgorzata Brodzka)
21.12.2009 14:33 Dodano załącznik "Zmiany Regulaminu organizacyjnego UMiG"
(Małgorzata Brodzka)
01.12.2009 14:12 Dodano załącznik "Zmiany Regulaminu organizacyjnego UMiG"
(Małgorzata Brodzka)
10.11.2009 08:07 Dodano załącznik "Załącznik "
(Małgorzata Brodzka)
15.10.2009 11:26 Dodano załącznik "Regulamin organizacyjny UMiG"
(Małgorzata Brodzka)
15.10.2009 11:24 Usunięto załącznik 1 (Małgorzata Brodzka)
21.05.2009 10:33 Dodano załącznik "1" (Małgorzata Brodzka)
21.05.2009 10:33 Usunięto załącznik Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta
i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

(Małgorzata Brodzka)
19.05.2009 14:03 Dodano załącznik "Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i
Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej"

(Małgorzata Brodzka)
19.05.2009 14:02 Usunięto załącznik Regulamin organizacyjny
(Małgorzata Brodzka)
08.07.2008 08:42 Dodano załącznik "Regulamin organizacyjny "
(Małgorzata Brodzka)
08.07.2008 08:41 Usunięto załącznik Zmiana Regulaminu organizacyjnego
(Małgorzata Brodzka)
02.07.2008 10:54 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
09.06.2008 11:35 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)