Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
mgr inż. Beata Hucaluk -Szpanier

tel. 74/8117 605, 74/8117 600 wew. 605
fax. 74/8111 588
e-mail:
burmistrz@bystrzycaklodzka.pl
Sekretariat – pok. nr 9

1. Zastępca burmistrza podejmuje czynności kierownika urzędu pod nieobecność burmistrza.

            2. Zastępca burmistrza wykonuje inne zadania, polecenia lub działa z upoważnienia burmistrza.

            3.  Bezpośrednio zastępcy podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu:

                 1) Wydział Spraw Obywatelskich;

                 2) Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa;

                 3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;

                 4) Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej;

                 5) Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami;

                 6) Wydział Urbanistyki i Planowania;

                 7) Wydział Inwestycji;

                 8) Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego;

                 9) Samodzielne stanowisko ds. Ograniczania Niskiej Emisji;

                10) Samodzielne stanowisko ds. Komunikacji Społecznej.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zastępca Burmistrza
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:05.05.2008
Data publikacji:05.05.2008 13:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż