Zbiór aktów prawa miejscowego - VII kadencja 2014 - 2018

VII KADENCJA 2014-2018


 

Uchwała Nr III/55/14 z dnia 30.12.2014 r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 76)

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=76


 Uchwała Nr IV/58/15 z dnia 19.01.2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2015

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 1248)

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1248 


 Uchwała Nr VI/66/15 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców  tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 1055)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1055


Uchwała Nr VI/69/15 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 1056)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1056


Uchwała Nr VI/71/15 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 1112)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1112


Uchwała Nr VI/72/15 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 1057)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1057


Uchwała Nr VII/78/15 z dnia 23.03.2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 1350)


Uchwała Nr IX/88/15 z dnia 24.04.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 2007)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2007


Uchwała Nr IX/89/15 z dnia 24.04.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 2008)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2008


Uchwała Nr XII/106/15 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum


Uchwała Nr XIII/114/15 z dnia 17.07.2015 r. o zmianie uchwały nr XXXIX/356/09 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 3253)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3253


Uchwała Nr XIII/115/15 z dnia 17.07.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 3254)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3254


Uchwała Nr XIV/117/15 z dnia 17.09.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 3882)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3882


 Uchwała Nr XV/128/15 z dnia 29.09.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach


Uchwała Nr XVIII/137/15 z dnia 23.11.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5077)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5077


Uchwała Nr XVIII/140/15 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5078)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5078


Uchwała Nr XVIII/141/15 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie opłaty miejscowej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5079)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5079


Uchwała Nr XVIII/142/15 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie opłaty targowej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5080)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5080


 Uchwała Nr XVIII/143/15 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5081)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5081


Uchwała Nr XVIII/144/15 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5082)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5082


Uchwała Nr XVIII/145/15 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5083)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5083


Uchwała Nr XVIII/146/15 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5084)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5084


Uchwała Nr XVIII/148/15 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki  sportowe

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5085)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5085


Uchwała Nr XVIII/149/15 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z urządzeń do ćwiczeń Street Workout zlokalizowanych na terenie Osiedla Szkolnego w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5086)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5086


 Uchwała Nr XIX/152/15 z dnia 16.12.2015 r. uchwała budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2016

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 1422)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1422


Uchwała Nr XIX/159/15 z dnia 16.12.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5985)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5985


Uchwała Nr XIX/163/15 z dnia 16.12.2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5986)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5986


Uchwała Nr XIX/165/15 z dnia 16.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/15 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5987)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5987


Uchwała Nr XX/170/16 z dnia 29.01.2016 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/15 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  z dnia 23 listopada 2015 r.w sprawie opłaty targowej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 608)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=608


Uchwała Nr XX/171/16 z dnia 29.01.2016 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/144/15 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 609)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=609


Uchwała Nr XX/175/16 z dnia 29.01.2016 r.  w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podsatwowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 610)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=610


Uchwała Nr XX/176/16 z dnia 29.01.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendió sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 611)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=611      


Uchwała Nr XX/177/16 z dnia 29.01.2016 r. w sprawie regulaminu korzystania z urządzeń do ćwiczeń Street Workout zlokalizowanego na terenie Osiedla Szkolnego w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 612)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=612


Uchwała Nr XXI/185/16 z dnia 26.02.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru uzdrowiska Długopole-Zdrój - gmina Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 1389)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1389


Uchwała Nr XXII/188/16 z dnia 18.03.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XVIII/142/15 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 1598)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1598


Uchwała Nr XXII/189/16 z dnia 18.03.2016 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 1599)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1599


Uchwała Nr XXII/192/16 z dnia 18.03.2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 1600)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1600


Uchwała Nr XXII/193/16 z dnia 18.03.2016 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 1601)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1601


Uchwała Nr XXII/198/16 z dnia 18.03.2016 r. o zmianie uchwały Nr LXIX/609/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 1602)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1602  


Uchwała Nr XXIII/207/16 z dnia 22.04.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodniej części obszaru miasta Bystrzyca Kłodzka i części obszaru wsi Stara Bystrzyca

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 2258)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2258


Uchwała Nr XXIV/211/16 z dnia 19.05.2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 2545)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2545


Uchwała Nr XXIV/212/16 z dnia 19.05.2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 2546)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2546


Uchwała Nr XXIV/213/16 z dnia 19.05.2016 r.  w sprawie zasad korzystania z otwartego obiektu dysponującego nieckami basenowymi w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 2547)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2547


Uchwała Nr XXVI/227/16 z dnia 30.06.2016 r.  w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/211/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 3554)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3554


Uchwała Nr XXVIII/235/16 z dnia 15.07.2016 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 3688)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3688


Uchwała Nr XXVIII/236/16 z dnia 15.07.2016 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 3689)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3689


Uchwała Nr XXVIII/237/16 z dnia 15.07.2016 r.  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uisczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 3690)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3690


Uchwała Nr XXVIII/238/16 z dnia 15.07.2016 r.  w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomosci

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 3691)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3691


Uchwała Nr XXVIII/239/16 z dnia 15.07.2016 r.  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 3692)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3692


Uchwała Nr XXVIII/240/16 z dnia 15.07.2016 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 3693)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3693


Uchwała Nr XXVIII/241/16 z dnia 15.07.2016 r.  w sprawie zasad korzystania z otwrtego obiektu dyspoującego nieckami basenowymi w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 3727)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3727


Uchwała Nr XXVIII/242/16 z dnia 15.07.2016 r.  w sprawie zasad korzystania z kortów tenisa ziemnego w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 3728)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3728


Uchwała Nr XXX/247/16 z dnia 22.09.2016 r.  w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 4392)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4392


Uchwała Nr XXX/248/16 z dnia 22.09.2016 r.  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 4393)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4393


Uchwała Nr XXX/249/16 z dnia 22.09.2016 r.  w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/235/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 4394)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4394


Uchwała Nr XXX/250/16 z dnia 22.09.2016 r.  w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 4395)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4395


Uchwała Nr XXXI/257/16 z dnia 26.10.2016 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Topolice - Gmina Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 4859)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4859


Uchwała Nr XXXI/260/16 z dnia 26.10.2016 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 4860)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4860


Uchwała Nr XXXII/267/16 z dnia 28.11.2016 r.  w sprawie opłaty prolongacyjnej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 5464)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5464


Uchwała Nr XXXII/268/16 z dnia 28.11.2016 r.  w sprawie wspólnej obsługi finansowo - księgowej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka


Uchwała Nr XXXII/269/16 z dnia 28.11.2016 r.   o zmianie uchwały nr LXIX/609/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2014 r. - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 5465)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5465


Uchwała Nr XXXIII/270/16 z dnia 13.12.2016 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 5841)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5841


Uchwała Nr XXXIII/271/16 z dnia 13.12.2016 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o. o.  w Bystrzycy Kłodzkiej obowiązkowego zadania własnego Gminy Bystrzyca Kłodzka, dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 5890)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5890


Uchwała Nr XXXIV/272/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 6002)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6002


Uchwała Nr XXXIV/274/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2017

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 907)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=907


Uchwała Nr XXXIV/280/16 z dnia 20.12.2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 267)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=267


Uchwała Nr XXXV/290/17 z dnia 27.01.2017 r. o zmianie uchwały nr XXXIV/280/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 652)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=652


Uchwała Nr XXXV/291/17 z dnia 27.01.2017 r.  w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 653)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=653


Uchwała Nr XXXV/293/17 z dnia 27.01.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 654)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=654


Uchwała Nr XXXIX/312/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Uchwała Nr XXXIX/313/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 1881)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1881


Uchwała Nr XXXIX/314/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 1734)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1734


Uchwała Nr XXXIX/315/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 1735)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1735


Uchwała Nr XXXIX/317/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulic: M. Konopnickiej i 1 Maja


 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbiór aktów prawa miejscowego - VII kadencja 2014 - 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.01.2015 12:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.04.2017 14:37 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.04.2017 14:36 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.04.2017 11:38 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.04.2017 11:36 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.03.2017 14:13 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
14.02.2017 10:58 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
08.02.2017 09:51 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.01.2017 14:04 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
29.12.2016 12:10 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
29.12.2016 12:07 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
16.12.2016 13:43 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.12.2016 12:26 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.12.2016 12:24 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.11.2016 10:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.11.2016 11:02 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.11.2016 10:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
29.09.2016 13:18 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
30.08.2016 10:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
30.08.2016 10:53 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
30.08.2016 10:51 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.07.2016 12:12 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.07.2016 12:07 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
18.07.2016 09:34 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.07.2016 08:31 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
27.05.2016 11:26 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
24.05.2016 08:28 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.05.2016 14:01 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.05.2016 10:51 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
29.03.2016 10:26 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
29.03.2016 10:10 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
29.03.2016 10:04 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
17.03.2016 14:29 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.03.2016 13:45 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
23.02.2016 14:23 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
23.02.2016 14:22 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
12.01.2016 14:22 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
12.01.2016 14:13 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
28.12.2015 13:54 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
28.12.2015 12:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.12.2015 09:27 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.12.2015 09:21 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
06.10.2015 07:55 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
25.09.2015 11:53 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
25.09.2015 11:19 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
18.08.2015 13:43 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
06.07.2015 12:11 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
06.05.2015 12:44 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.05.2015 13:08 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
27.03.2015 10:01 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
27.03.2015 09:37 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
23.03.2015 14:53 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
12.03.2015 13:46 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.03.2015 13:56 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
09.03.2015 12:34 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
29.01.2015 10:06 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
15.01.2015 13:34 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
15.01.2015 13:33 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
13.01.2015 12:59 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)