Druki i wnioski

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Druki i wnioski
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:Grażyna Duło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2011 14:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.02.2020 11:43 Dodano załącznik "-" (Małgorzata Brodzka)
17.02.2020 11:43 Dodano załącznik "-" (Małgorzata Brodzka)
17.02.2020 11:43 Dodano załącznik "-" (Małgorzata Brodzka)
17.02.2020 11:42 Usunięto załącznik - (Małgorzata Brodzka)
17.02.2020 11:41 Usunięto załącznik wniosek na awaryjne zajęcie pasa
drogowego

(Małgorzata Brodzka)
17.02.2020 11:40 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

(Małgorzata Brodzka)
13.02.2020 13:17 Dodano załącznik "wniosek o wydanie dokumentacji osobowo -
płacowej "

(Małgorzata Brodzka)
13.02.2020 13:17 Usunięto załącznik wniosek o wydanie dokumentacji osobowo
- płacowej

(Małgorzata Brodzka)
18.07.2019 12:57 Edycja dokumentu (Marta Bielak)
18.07.2019 12:55 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek leśny
(Marta Bielak)
18.07.2019 12:54 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o
dochodach z gosp.rolnego

(Marta Bielak)
18.07.2019 12:54 Usunięto załącznik - (Marta Bielak)
18.07.2019 12:54 Usunięto załącznik - (Marta Bielak)
18.07.2019 12:53 Usunięto załącznik - (Marta Bielak)
18.07.2019 12:53 Usunięto załącznik - (Marta Bielak)
18.07.2019 12:53 Usunięto załącznik - (Marta Bielak)
18.07.2019 12:53 Usunięto załącznik - (Marta Bielak)
18.07.2019 12:53 Usunięto załącznik Inf. w spr. podatku rolnego
(Marta Bielak)
18.07.2019 12:53 Usunięto załącznik - (Marta Bielak)
18.07.2019 12:52 Usunięto załącznik wniosek o zwrot podatku akcyzowego
(Marta Bielak)
18.07.2019 12:52 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od środków
transportowych

(Marta Bielak)
18.07.2019 12:52 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od środków
transportowych załącznik

(Marta Bielak)
18.07.2019 12:51 Usunięto załącznik ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O ZWROT PODATKU
AKCYZOWEGO 2019

(Marta Bielak)
15.02.2019 10:44 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
15.02.2019 10:44 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
15.02.2019 10:43 Usunięto załącznik Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego

(Małgorzata Brodzka)
15.02.2019 10:43 Usunięto załącznik wniosek o przydział mieszkania
(Małgorzata Brodzka)
11.02.2019 12:21 Dodano załącznik "wniosek o wydanie dokumentacji osobowo -
płacowej"

(Małgorzata Brodzka)
11.02.2019 12:18 Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie danych z
archiwum

(Małgorzata Brodzka)
18.01.2019 11:52 Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O ZWROT PODATKU
AKCYZOWEGO 2019"

(Łukasz Wróbel)
14.01.2019 12:17 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportowych załącznik"

(Sebastian Grzyb)
14.01.2019 12:17 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportowych"

(Sebastian Grzyb)
14.01.2019 12:16 Usunięto załącznik - (Sebastian Grzyb)
14.01.2019 12:15 Dodano załącznik "wniosek o zwrot podatku akcyzowego"
(Sebastian Grzyb)
14.01.2019 12:13 Usunięto załącznik Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
(Sebastian Grzyb)
14.01.2019 12:13 Usunięto załącznik Załącznik do wniosku o zwrot podatku
akcyzowego

(Sebastian Grzyb)
19.07.2018 11:35 Edycja dokumentu (Sebastian Grzyb)
19.07.2018 11:35 Dodano załącznik "Załącznik do wniosku o zwrot podatku
akcyzowego"

(Sebastian Grzyb)
19.07.2018 11:35 Dodano załącznik "Wniosek o zwrot podatku akcyzowego"
(Sebastian Grzyb)
19.07.2018 11:33 Usunięto załącznik - (Sebastian Grzyb)
08.05.2018 09:37 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
08.05.2018 09:37 Usunięto załącznik Wniosek o ponowne wykorzystanie
informacji publicznej

(Małgorzata Brodzka)
06.11.2017 13:57 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
08.09.2017 09:38 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych

(Małgorzata Brodzka)
08.09.2017 09:38 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

(Małgorzata Brodzka)
20.06.2017 15:20 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
18.05.2017 10:47 Usunięto załącznik wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji
Informacji o Działalności Gospodarczej

(Małgorzata Brodzka)
18.05.2017 10:47 Usunięto załącznik CEIDG - INSTRUKCJA 1
(Małgorzata Brodzka)
18.05.2017 10:46 Usunięto załącznik CEIDG - INSTRUKCJA 2
(Małgorzata Brodzka)
18.05.2017 10:46 Usunięto załącznik CEIDG - ZAŁĄCZNIKI
(Małgorzata Brodzka)
18.05.2017 10:46 Usunięto załącznik wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji
obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących
obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych

(Małgorzata Brodzka)
18.05.2017 10:46 Usunięto załącznik wniosek - wykonywanie transportu
drogowego taksówką

(Małgorzata Brodzka)
18.05.2017 10:46 Usunięto załącznik oświadczenie - wykonywanie transportu
drogowego taksówką

(Małgorzata Brodzka)
24.04.2017 13:37 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
24.04.2017 13:36 Usunięto załącznik - (Małgorzata Brodzka)
01.02.2017 13:32 Usunięto załącznik Wniosek
(Małgorzata Brodzka)
01.02.2017 13:28 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach"

(Małgorzata Brodzka)
31.05.2016 08:57 Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie warunków zabudowy"
(Małgorzata Brodzka)
31.05.2016 08:57 Usunięto załącznik Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

(Małgorzata Brodzka)
26.01.2016 11:15 Dodano załącznik "-" (Małgorzata Brodzka)
14.01.2016 10:30 Dodano załącznik "Inf. w spr. podatku rolnego"
(Małgorzata Brodzka)
05.01.2016 10:12 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
05.01.2016 10:11 Usunięto załącznik - (Małgorzata Brodzka)
29.12.2015 11:38 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
29.12.2015 11:38 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
29.12.2015 11:38 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
29.12.2015 11:38 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
29.12.2015 11:38 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
29.12.2015 11:38 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
29.12.2015 11:38 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
18.12.2015 10:22 Edycja dokumentu (Sebastian Grzyb)
18.12.2015 10:21 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku leśnego
(Sebastian Grzyb)
18.12.2015 10:21 Edycja dokumentu (Sebastian Grzyb)
18.12.2015 10:19 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości

(Sebastian Grzyb)
18.12.2015 10:18 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku rolnego
(Sebastian Grzyb)
18.12.2015 10:18 Usunięto załącznik Załącznik do deklaracji na podatek
od środków transportu

(Sebastian Grzyb)
18.12.2015 10:18 Edycja dokumentu (Sebastian Grzyb)
18.12.2015 10:15 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek rolny
(Sebastian Grzyb)
18.12.2015 10:15 Usunięto załącznik Załącznik ZN-1 do deklaracji na
podatek od nieruchomości

(Sebastian Grzyb)
18.12.2015 10:15 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od
nieruchomości

(Sebastian Grzyb)
18.12.2015 10:15 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od środków
transportu

(Sebastian Grzyb)
24.09.2015 10:01 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
24.09.2015 09:56 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew lub krzewów

(Małgorzata Brodzka)
23.07.2015 12:16 Dodano załącznik "oświadczenie - wykonywanie transportu
drogowego taksówką"

(Małgorzata Brodzka)
23.07.2015 12:16 Dodano załącznik "wniosek - wykonywanie transportu
drogowego taksówką"

(Małgorzata Brodzka)
23.07.2015 12:16 Dodano załącznik "wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji
obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących
obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych "

(Małgorzata Brodzka)
23.07.2015 12:16 Dodano załącznik " CEIDG - ZAŁĄCZNIKI"
(Małgorzata Brodzka)
23.07.2015 12:16 Dodano załącznik " CEIDG - INSTRUKCJA 2"
(Małgorzata Brodzka)
23.07.2015 12:16 Dodano załącznik " CEIDG - INSTRUKCJA 1"
(Małgorzata Brodzka)
23.07.2015 12:16 Dodano załącznik "wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji
Informacji o Działalności Gospodarczej"

(Małgorzata Brodzka)
23.07.2015 12:06 Usunięto załącznik Wniosek o wpis do ewidencji obiektów
świadczących usługi hotelarskie -załącznik nr 2

(Małgorzata Brodzka)
23.07.2015 12:06 Usunięto załącznik Wniosek o wpis do ewidencji obiektów
świadczących usługi hotelarskie -załącznik nr 1

(Małgorzata Brodzka)
23.07.2015 12:03 Usunięto załącznik Wniosek o udzielenie licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką

(Małgorzata Brodzka)
23.07.2015 12:00 Usunięto załącznik Wniosek o wpis do ewidencji obiektów
świadczących usługi hotelarskie

(Małgorzata Brodzka)
23.07.2015 12:00 Usunięto załącznik Instrukcja do wypełnienia wniosku
CEIDG

(Małgorzata Brodzka)
23.07.2015 11:59 Usunięto załącznik ZINTEGROWANY WNIOSEK CEIDG - WPIS DO
CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

(Małgorzata Brodzka)
16.04.2015 12:22 Dodano załącznik "wniosek o przydział mieszkania "
(Małgorzata Brodzka)
16.04.2015 12:21 Usunięto załącznik Wniosek o przydział mieszkania
(Małgorzata Brodzka)
12.03.2015 11:09 Usunięto załącznik Zgłoszenie wymeldowania z miejsca
pobytu czasowego ponad 2 miesiące

(Małgorzata Brodzka)
12.03.2015 11:09 Usunięto załącznik Zgłoszenie wymeldowania z miejsca
pobytu stałego

(Małgorzata Brodzka)
12.03.2015 11:07 Usunięto załącznik Zgłoszenie pobytu czasowego
trwającego ponad 2 miesiące

(Małgorzata Brodzka)
12.03.2015 11:06 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego
(Małgorzata Brodzka)
12.03.2015 11:06 Usunięto załącznik Zgłoszenie pobytu stałego
(Małgorzata Brodzka)
11.09.2014 10:41 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
16.05.2014 09:35 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego drogi gminnej "

(Małgorzata Brodzka)
16.05.2014 09:35 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

(Małgorzata Brodzka)
07.04.2014 10:23 Edycja dokumentu (Sebastian Grzyb)
07.04.2014 10:22 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości"

(Sebastian Grzyb)
07.04.2014 10:21 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku do
nieruchomości

(Sebastian Grzyb)
22.11.2013 08:51 Dodano załącznik "Wniosek o ponowne wykorzystanie
informacji publicznej "

(Małgorzata Brodzka)
22.11.2013 08:49 Usunięto załącznik wniosek o ponowne wykorzystanie
informacji publicznej

(Małgorzata Brodzka)
22.11.2013 08:45 Dodano załącznik "wniosek o ponowne wykorzystanie
informacji publicznej "

(Małgorzata Brodzka)
16.09.2013 09:10 Edycja dokumentu (Sebastian Grzyb)
16.09.2013 09:10 Dodano załącznik "Załącznik ZN-1 do deklaracji na
podatek od nieruchomości"

(Sebastian Grzyb)
06.03.2013 12:13 Edycja dokumentu (Sebastian Grzyb)
06.03.2013 12:12 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości"
(Sebastian Grzyb)
06.03.2013 12:12 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od
nieruchomości

(Sebastian Grzyb)
21.12.2012 11:01 Edycja dokumentu (Sebastian Grzyb)
21.12.2012 11:01 Edycja dokumentu (Sebastian Grzyb)
21.12.2012 11:00 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny"
(Sebastian Grzyb)
21.12.2012 09:59 Edycja dokumentu (Sebastian Grzyb)
21.12.2012 09:58 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek rolny
(Sebastian Grzyb)
14.12.2012 10:59 Edycja dokumentu (Sebastian Grzyb)
14.12.2012 10:59 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości"
(Sebastian Grzyb)
14.12.2012 10:58 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od
nieruchomości

(Sebastian Grzyb)
13.12.2012 11:43 Edycja dokumentu (Sebastian Grzyb)
13.12.2012 11:43 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości"
(Sebastian Grzyb)
13.12.2012 11:42 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od
nieruchomości

(Sebastian Grzyb)
01.10.2012 15:02 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego drogi gminnej "

(Małgorzata Brodzka)
01.10.2012 15:01 Usunięto załącznik Wniosek na zajęcie pasa
(Małgorzata Brodzka)
23.08.2012 11:21 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew lub krzewów "

(Małgorzata Brodzka)
23.08.2012 11:20 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew lub krzewów

(Małgorzata Brodzka)
20.12.2011 08:25 Edycja dokumentu (Sebastian Grzyb)
20.12.2011 08:25 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości"
(Sebastian Grzyb)
20.12.2011 08:23 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od
nieruchomości

(Sebastian Grzyb)
10.08.2011 09:18 Dodano załącznik "Instrukcja do wypełnienia wniosku
CEIDG"

(Małgorzata Brodzka)
10.08.2011 09:18 Dodano załącznik "ZINTEGROWANY WNIOSEK CEIDG - WPIS DO
CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ"

(Małgorzata Brodzka)
19.05.2011 14:44 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew lub krzewów "

(Małgorzata Brodzka)
19.05.2011 14:44 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew lub krzewów

(Małgorzata Brodzka)
19.05.2011 13:58 Dodano załącznik "Wniosek " (Małgorzata Brodzka)
19.05.2011 13:58 Usunięto załącznik Wniosek
(Małgorzata Brodzka)
12.05.2011 12:34 Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie danych z
archiwum"

(Małgorzata Brodzka)
12.05.2011 12:34 Dodano załącznik "Wniosek o udostępnie informacji
publicznej"

(Małgorzata Brodzka)
09.05.2011 15:08 Usunięto załącznik Zgłoszenie likwidacji działalności
gospodarczej

(Małgorzata Brodzka)
09.05.2011 15:08 Usunięto załącznik Zgłoszenie o dokonanie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej

(Małgorzata Brodzka)
24.01.2011 18:11 Edycja dokumentu (Sebastian Grzyb)
24.01.2011 18:10 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku leśnego"
(Sebastian Grzyb)
24.01.2011 18:10 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku do
nieruchomości"

(Sebastian Grzyb)
24.01.2011 18:10 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku rolnego"
(Sebastian Grzyb)
24.01.2011 18:10 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o
dochodach z gosp.rolnego"

(Sebastian Grzyb)
24.01.2011 18:10 Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek od
środków transportu"

(Sebastian Grzyb)
24.01.2011 18:10 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportu"

(Sebastian Grzyb)
24.01.2011 18:10 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny"
(Sebastian Grzyb)
24.01.2011 18:10 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości"
(Sebastian Grzyb)
24.01.2011 18:10 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny"
(Sebastian Grzyb)
19.01.2011 14:34 Dodano załącznik "Zgłoszenie o dokonanie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej "

(Małgorzata Brodzka)
19.01.2011 14:32 Dodano załącznik "Zgłoszenie likwidacji działalności
gospodarczej "

(Małgorzata Brodzka)
19.01.2011 14:30 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych "

(Małgorzata Brodzka)
19.01.2011 14:28 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych "

(Małgorzata Brodzka)
19.01.2011 14:27 Dodano załącznik "Wniosek o wpis do ewidencji obiektów
świadczących usługi hotelarskie -załącznik nr 2"

(Małgorzata Brodzka)
19.01.2011 14:27 Dodano załącznik "Wniosek o wpis do ewidencji obiektów
świadczących usługi hotelarskie -załącznik nr 1"

(Małgorzata Brodzka)
19.01.2011 14:25 Dodano załącznik "Wniosek o wpis do ewidencji obiektów
świadczących usługi hotelarskie "

(Małgorzata Brodzka)
19.01.2011 14:22 Dodano załącznik "Wniosek o udzielenie licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką "

(Małgorzata Brodzka)
19.01.2011 14:21 Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu stałego "
(Małgorzata Brodzka)
19.01.2011 14:20 Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego
ponad 2 miesiące "

(Małgorzata Brodzka)
19.01.2011 10:27 Dodano załącznik "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca
pobytu stałego "

(Małgorzata Brodzka)
19.01.2011 10:25 Dodano załącznik "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca
pobytu czasowego ponad 2 miesiące "

(Małgorzata Brodzka)
19.01.2011 10:24 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie dowodu osobistego "
(Małgorzata Brodzka)
19.01.2011 10:21 Dodano załącznik "Wniosek " (Małgorzata Brodzka)
19.01.2011 10:18 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew lub krzewów "

(Małgorzata Brodzka)
19.01.2011 10:16 Dodano załącznik "Podanie o wydanie określonego dokumentu
z Urzędu Stanu Cywilnego "

(Małgorzata Brodzka)
13.01.2011 07:52 Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego "

(Małgorzata Brodzka)
13.01.2011 07:42 Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
"

(Małgorzata Brodzka)
12.01.2011 14:42 Dodano załącznik "Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego "
(Małgorzata Brodzka)
12.01.2011 14:40 Dodano załącznik "Wniosek o przydział mieszkania "
(Małgorzata Brodzka)
12.01.2011 14:38 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
jednorazowe ustawienie stoiska handlowego "

(Małgorzata Brodzka)
12.01.2011 14:36 Dodano załącznik "Wniosek na zajęcie pasa "
(Małgorzata Brodzka)
12.01.2011 14:34 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)