W y k a z

 

 

 

 

         nieruchomości,  stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka przeznaczonej do    

            wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położonej w Nowej Bystrzycy .

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość miesięcznej opłaty za dzierżawę

gruntu

 

 

 1.

 

cz. 72/6 i 72/7  

 

 

 

  7 m2

 

               

 

7 m2

powierzchnia ściany budynku magazynowego w Nowej Bystrzycy 16

z przeznaczeniem na tablicę informacyjno-reklamą

 

     20,00 zł

  ( brutto)

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 25.09.2020 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 16.10.2020 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 06.11.2020r.

 

 

MS/MS

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej na tablice informacyjno-reklamowe .
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:25.09.2020 14:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:25.09.2020
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:22.10.2020 12:46