W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie wsi Nowy Waliszów.

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego w  zł.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

 

    508/1

 

    517  

 

cz.559/1

 

cz.955/3

 

cz.955/10

 

 

cz.955/13

 

cz.1054

 

cz.1062/1

 

     1086

 

     1113

 

     1122

 

     1141

 

 

     0,90     ha

 

     1,12     ha

 

     3,37     ha

 

     4,4419 ha

 

     4,4194 ha

 

    

     4,2744 ha

 

     1,07     ha

 

     0,50     ha

 

     1,80     ha

 

     0,37     ha

 

     0,81     ha

 

     0,73     ha 

 

RIVb-0,28, ŁIV-0,04, ŁV-0,58

 

ŁIII-0,61, ŁIV-0,51

 

RIVa-0,87, RIVb-0,58, RVI-0,24

PsIV-1,03, PsV-0,25, PsVI-0,40

PsIII-2,1818, PsIV-2,2428,

PsV-0,0011, PsVI-0,0162

PsIII-1,4007, RIVa-0,5780,

RIVb-0,0107, PsIV-2,3961,

PsV-0,0339

PsIV-1,2870, PsV-2,9874

 

ŁIV-0,59, ŁV-0,38, ŁVI-0,10

 

RIVa-0,14, PsIV-0,36

 

RIIIb-0,04,RIVb-0,29, RV-1,47

 

RIVa-0,26, RIVb-0,11

 

RIVa-0,60, RV-0,20, ŁIV-0,01

 

PsIV-0,73

 

5.448,04zł

 

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 14.07.2020 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 04.08.2020 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 25.08.2020r.

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położonych na terenie wsi Nowy Waliszów .

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 1044

 

    0,67  ha

 

    

 

RIVa-0,67

 

 150,75 zł

 

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 14.07.2020 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 04.08.2020 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 25.08.2020r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położonych na terenie wsi Starkówek .

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

cz.59

 

    4,65  ha

 

    

 

RV -3,42, PsIV-0,49,

ŁIV-0,65, ŁV-0,09

 

1042,20 zł

 

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 14.07.2020 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 04.08.2020 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 25.08.2020r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położonych na terenie wsi Poręba .

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego w  zł.

 

1.

 

2.

 

 

 

 

533

 

565

 

    0,78  ha

 

    0,68  ha

 

    

 

ŁIV-0,78

 

ŁIV-0,62, ŁV-0,06

 

345,50 zł

 

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 14.07.2020 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 04.08.2020 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 25.08.2020r.

 

MS/MS

 

 

 

 

MS/MS

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:14.07.2020 15:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:14.07.2020
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:03.08.2020 12:07