Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r. w sprawie:

XXVII/218/2020 - zmian w budżecie gminy na rok 2020;

XXVII/219/2020 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

XXVII/220/2020 - o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa

Dolnośląskiego;

XXVII/221/2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia

umowy najmu;

XXVII/222/2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia

umowy najmu /lokal użytkowy nr 2 położony w budynku nr 20 przy Placu

Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej/;

XXVII/223/2020 - udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kłodzkiemu;

XXVII/224/2020 - zmiany regulaminu korzystania z wieży widokowej na Jagodnej;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4236

XXVII/225/2020 - ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

nauczycieli;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4237

XXVII/226/2020 - o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania tymczasowych

pomieszczeń;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4238

XXVII/227/2020 - rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej;;

XXVII/228/2020 - nadania nazwy ulicy w mieście Bystrzyca Kłodzka;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4239

XXVII/229/2020 - udzielenia Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej wotum zaufania;

XXVII/230/2020 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania

budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za rok 2019;

XXVII/231/2020 - absolutorium dla Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2019.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 czerwca 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:02.07.2020 13:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:28.09.2020 12:30