Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulic: Marii Konopnickiej i 1 Maja oraz terenu komunalnej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:Wydział Urbanistyki i Planowania
Informację opublikował:Joanna Szkwarek-Konopacka
Data publikacji:10.06.2020 08:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:10.06.2020
Informację aktualizował:Joanna Szkwarek-Konopacka
Data aktualizacji:10.06.2020 08:25