Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 27 maja 2020 r. w sprawie:

XXV/204/2020 - zmian w budżecie gminy na rok 2020;

XXV/205/2020 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

XXV/206/2020 - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu;

XXV/207/2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia

                           umowy najmu;

XXV/208/2020 - utworzenia Straży Miejskiej;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=3762

XXV/209/2020 - określenia zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=3565

XXV/210/2020 - uchwalenia zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

                          przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka”, dla obszaru położonego w

                          Bystrzycy Kłodzkiej, w granicach działki ewidencyjnej nr 194/3, obręb 0003

                          Zacisze AM.2;

XXV/211/2020 - o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla

                          Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2020”;

XXV/212/2020 - rozpatrzenia petycji wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G;

XXV/213/2020 - rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w

                          Bystrzycy Kłodzkiej;

XXV/214/2020 - nadania tytułu „Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej”;

XXV/215/2020 - nadania tytułu „Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej”;

XXV/216/2020 - nadania tytułu „Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej”.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Sylwia Anioł
Data publikacji:04.06.2020 09:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:28.09.2020 12:28