Bystrzyca Kłodzka 27.05.2020 r.

 

 

W Y K A Z N R 10/2020

 

 

w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr LU1 o pow. 25,80m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 5 w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

1. Położenie lokalu – Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna nr 5

 

2. Przedmiot najmu – lokal użytkowy nr LU1 o powierzchni 25,80m2 położony w budynku mieszkalno - użytkowym

3. Miesięczna stawka czynszu: 243,90zł netto

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 28.05.2020 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 18.06.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka 27.05.2020 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2020 r. poz. 65 tekst jednolity z póź. zm./

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz nr 10/2020 z dnia 27.05.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej

lokalu użytkowego nr LU1 o pow. 25,80m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca

Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 5 w Bystrzycy Kłodzkiej

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 28.05.2020 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej pok. 110 tel. nr 74 - 8117 - 639.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Wykaz nr 10/2020 dnia 27.05.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr LU1 położonego przy ul. Kościelnej nr 5 w Bystrzycy Kłodzkiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Jowita Kędzierska
Data publikacji:28.05.2020 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:28.05.2020
Informację aktualizował:Jowita Kędzierska
Data aktualizacji:28.05.2020 10:21