Rok 2002

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rok 2002
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Joanna Zalewska-Monti
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.09.2009 09:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.05.2019 12:03 Edycja dokumentu (Lucyna Biniek)
22.05.2019 12:03 Dodano załącznik "załacznik graficzny Uchwała XLV_355_02
obszar Biała Woda.pdf"

(Lucyna Biniek)
06.03.2018 13:08 Edycja dokumentu (Dorota Łukasik)
06.03.2018 13:08 Dodano załącznik "Rysunek planu do Uchwały Nr
XLIV_351_2002 cz. 2.jpg"

(Dorota Łukasik)
06.03.2018 13:08 Dodano załącznik "Rysunek planu do Uchwały Nr
XLIV_351_2002 cz. 1.jpg"

(Dorota Łukasik)
06.03.2018 13:04 Usunięto załącznik załącznik graficzny do mpzp wzdłuż
obwodnicy drogowej

(Dorota Łukasik)
11.06.2012 14:30 Edycja dokumentu (Lucyna Biniek)
11.06.2012 14:30 Dodano załącznik "załącznik graficzny do mpzp wzdłuż
obwodnicy drogowej"

(Lucyna Biniek)
25.09.2009 09:43 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLV/355/02 Rady Miejskiej w
Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2002 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częśći
obszaru wsi Biała Woda, "

(Joanna Zalewska-Monti)
25.09.2009 09:39 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLV/354/2002 Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2002, w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego we wsi Marianówka, działki nr: 4,5,16, cz.
dz.6."

(Joanna Zalewska-Monti)
25.09.2009 09:35 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLIV/351/2002 Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 kwietnia 2002r. w sprawie
miejscowgo planu zagospoadrowania przestyrzennego terenu
położonego w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka, wzdłuż
obwodnicy drogowej"

(Joanna Zalewska-Monti)
25.09.2009 09:01 Utworzenie dokumentu. (Joanna Zalewska-Monti)