W y k a z

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca.

 

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 

   111

     

 

    1,27ha

 

   

 

  

 

Ps V- 1,27

 

  228,60 zł

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości od dnia 18.05.2020r.

do dnia 08.06.2020r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 29.06.2020r.

 

 

 

MS/MS

W y k a z

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie wsi Gorzanów.

 

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

2.

 

 

 

 

 

   426/1

 

   426/2

     

 

    0,38 ha

 

    0,20 ha

 

   

 

  

 

RIIIb-0,31, PsIII-0,07

 

RIIIb-0,16, PsIII-0,04

 

 159,90  zł

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości od dnia 18.05.2020r.

do dnia 08.06.2020r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 29.06.2020r.

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.

 

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 cz. 43

 

   943 m2

 

    

 

RIVa-373m2, PsIV-570m2

 

471,50 zł

 

czynsz  roczny

 

ogródek przydomowy

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 18.05.2020 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 08.06.2020 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 29.06.2020r.

 

MS/MS

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:18.05.2020 09:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.05.2020
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:22.06.2020 14:39