Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 22 kwietnia 2020 r. w sprawie:

XXIV/195/2020 - zmian w budżecie na rok 2020;

XXIV/196/2020 - wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej;

XXIV/197/2020 - udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego;

XXIV/198/2020 - zmiany uchwały nr XIV/151/11 z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

  https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2937

XXIV/199/2020 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2020 roku;

  https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2938

XXIV/200/2020 - zmiany uchwały nr XXII/195/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016- 2020”;

XXIV/201/2020 - rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej;

XXIV/202/2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej;

  https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2921

XXIV/203/2020 - zmiany uchwały nr XVIII/160/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XXIV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 kwietnia 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:29.04.2020 09:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Anioł
Data aktualizacji:05.05.2020 08:50