W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych  do wydzierżawienia w drodze

bezprzetargowej, położone na terenie wsi Pławnica .

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość miesięcznej stawki czynszu

dzierżawnego.

 

 1.

 

 

 

 

 

cz. 11/1

 

 0,50 ha

 

  

 

               

 

 0,50 ha

 

Grunt przeznaczony na lokalizację mobilnej wytwórni betonu

 

 3.500,00 zł (netto)

+ 23% VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 18.03.2020r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 08.04.2020r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 29.04.2020r.

 

 

 

MS/MS

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: wykaz gruntu stanowiącego własność gminy przeznaczony do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki 11/1 położonej w Pławnicy z przeznaczeniem na mobilną wytwórnię betonu
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:18.03.2020 15:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.03.2020
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:18.03.2020 15:13