Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 lutego 2020 r. w sprawach:

XXII/186/2020 - zmian w budżecie gminy na rok 2020;

XXII/187/2020 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

XXII/188/2020 - o zmianie uchwały w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej;

XXII/189/2020 - udzielenia dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach;

XXII/190/2020 - uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, dla obszaru położonego w Bystrzycy Kłodzkiej, w granicach działki ewidencyjnej nr 26 AM.1, obręb 0004 Niedźwiedna;

XXII/191/2020 - o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXII/190/2020 cz. II z XXII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:06.03.2020 09:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:06.03.2020 09:43