Bystrzyca Kłodzka 20.02.2020 r.

GGG.271.2.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku postępowania w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie wycen nieruchomości w zakresie:

wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka

 

została wyłoniona oferta firmy:

 

NIERUCHOMOŚCI WYCENA POŚREDNICTWO ZARZĄDZANIE
mgr Marek Truss

57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 18

 

za następujące kwoty dla poszczególnych zadań:

 

  1. Wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, za kwotę 400,00 zł brutto
    Słownie: czterysta 00/100 złotych brutto
  2. Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku, za kwotę 150,00 zł brutto
    Słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 złotych brutto
  3. Sporządzenie zmiany projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, za kwotę 150,00 zł brutto
    Słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 złotych brutto

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełniła wszystkie warunki udziału podane w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą maksymalną ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku zapytania nr GGG.271.2.2020
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Krzysztof Kuczek
Data publikacji:06.03.2020 08:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.02.2020
Informację aktualizował:Krzysztof Kuczek
Data aktualizacji:06.03.2020 08:57