wersja do wydruku Ewa Koczergo 12.02.2020 11:45

PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap", ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap", ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Koczergo
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.02.2020
Data publikacji:12.02.2020 11:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.02.2020 12:58 Edycja dokumentu (Dagmara Janiak)
24.02.2020 12:58 Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ - góra parkowa
II.pdf"

(Dagmara Janiak)
12.02.2020 12:03 Edycja dokumentu (Ewa Koczergo)
12.02.2020 12:03 Zmieniono tytuł załącznika z "zał. 7a do SIWZ inst.
sanitarne" na "zał. 7a do STWiOR inst. sanitarne"

(Ewa Koczergo)
12.02.2020 12:02 Edycja dokumentu (Ewa Koczergo)
12.02.2020 12:02 Dodano załącznik "decyzja pozwolenia na budowe"
(Ewa Koczergo)
12.02.2020 12:02 Dodano załącznik "zał. nr 9 do SIWZ wzór umowy"
(Ewa Koczergo)
12.02.2020 11:59 Zmieniono tytuł załącznika z "zał nr 8 do SIWZ przedmiar
WK " na "zał nr 8 do SIWZ przedmiar Wydatki Kwalifikowane "

(Ewa Koczergo)
12.02.2020 11:58 Zmieniono tytuł załącznika z "zał. nr 9 do SIWZ
przedmiar robót Wydatki Nie kwalifikowane" na "zał. nr 8a
do SIWZ przedmiar robót Wydatki Niekwalifikowane"

(Ewa Koczergo)
12.02.2020 11:58 Edycja dokumentu (Ewa Koczergo)
12.02.2020 11:58 Zmieniono tytuł załącznika z "zał. nr 9 do SIWZ
przedmiar robót Wydatki Nie kwalifikowane" na "zał. nr 8a
do SIWZ przedmiar robót Wydatki Niekwalifikowane"

(Ewa Koczergo)
12.02.2020 11:56 Edycja dokumentu (Ewa Koczergo)
12.02.2020 11:56 Dodano załącznik "zał. nr 9 do SIWZ przedmiar robót
Wydatki Nie kwalifikowane"

(Ewa Koczergo)
12.02.2020 11:56 Dodano załącznik "zał. nr 9 do SIWZ przedmiar robót
Wydatki Nie kwalifikowane"

(Ewa Koczergo)
12.02.2020 11:55 Dodano załącznik "zał nr 8 do SIWZ przedmiar WK "
(Ewa Koczergo)
12.02.2020 11:55 Dodano załącznik "zał nr 8 do SIWZ przedmiar robót
Wydatki kwalifikowane .PRD"

(Ewa Koczergo)
12.02.2020 11:53 Dodano załącznik "zał. 7a do SIWZ inst. sanitarne"
(Ewa Koczergo)
12.02.2020 11:53 Dodano załącznik "zał. 7 do SIWZ STWiOR arch."
(Ewa Koczergo)
12.02.2020 11:53 Dodano załącznik "zał. 6a do SIWZ zestawienie i liczba
drzew do wycięcia - rys."

(Ewa Koczergo)
12.02.2020 11:53 Dodano załącznik "zał. 6a do SIWZ zestawienie gatunków
i liczba drzew do wyciecia - opis"

(Ewa Koczergo)
12.02.2020 11:51 Dodano załącznik "zał. 6 do SIWZ Projekt budowlany"
(Ewa Koczergo)
12.02.2020 11:50 Dodano załącznik "zał. nr 1-5 do SIWZ word"
(Ewa Koczergo)
12.02.2020 11:50 Dodano załącznik "zał. nr 1-5 do SIWZ"
(Ewa Koczergo)
12.02.2020 11:50 Dodano załącznik "SIWZ" (Ewa Koczergo)
12.02.2020 11:50 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu"
(Ewa Koczergo)
12.02.2020 11:48 Edycja dokumentu (Ewa Koczergo)