Bystrzyca Kłodzka 10.02.2020 r.

 

 

W Y K A Z    N R  7 / 2020

 

 

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej  lokalu użytkowego  nr. 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr. 4 na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka.

 

1. Położenie nieruchomości – miasto Bystrzyca Kłodzka

 

2. Przedmiot dzierżawy – lokal użytkowy o powierzchni 22,60 m2.

3. Miesięczna stawka czynszu: 130,08 (netto)

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 11.02.2020 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 03.03.2020 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej pok.110 tel. nr 74 - 8117 - 639.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka 10.02.2020 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza  Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 tekst jednolity/

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz Nr 7 / 2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr. 3 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej 4 na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka.

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

     tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 11.02.2020 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    i Mieszkaniowej pok.110 tel. nr 74 - 8117 - 639.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykaz nr7/2020 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własnośc Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr.4 w Bystrzycy Kłodzkiej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Włoch
Data publikacji:11.02.2020 10:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Włoch
Data aktualizacji:11.02.2020 10:42