Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r. w sprawie:

XIX/168/2020 - zmian w budżecie gminy na rok 2020;

XIX/169/2020 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2020-2031;

XIX/170/2020 - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1357

XIX/171/2020 - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Bystrzyca;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1358

XIX/172/2020 - o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Bramy Wodnej przy ulicy Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1359

XIX/173/2020 - o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Baszty Kłodzkiej przy ulicy Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1360

XIX/174/2020 - o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Baszty Rycerskiej przy ulicy Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej;

XIX/175/2020 - regulaminu korzystania z wieży widokowej na Jagodnej;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1362

XIX/176/2020 - nadania nazwy ulicy we wsi Stara Bystrzyca;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1363

XIX/177/2020 - określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1364

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwały z XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 stycznia 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:07.02.2020 11:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:28.09.2020 12:24