Zarządzenie nr 0050.28.2020 z dnia 03.02.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej


Zarządzenie nr 0050.29.2020 z dnia 03.02.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei


Zarządzenie nr 0050.30.2020 z dnia 03.02.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej


Zarządzenie nr 0050.31.2020 z dnia 03.02.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Poolskiego


Zarządzenie nr 0050.32.2020 z dnia 03.02.2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.208.2018 z dnia 06 lipca 2018 r.


Zarządzenie nr 0050.33.2020 z dnia 03.02.2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.105.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.


Zarządzenie nr 0050.34.2020 z dnia 04.02.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.35.2020 z dnia 06.02.2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawione grunty, położone na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych


Zarządzenie nr 0050.36.2020 z dnia 06.02.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej w Bystrzycy Kłodzkiej nr 387/102, obręb Centrum o pow. 15 m2, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych


Zarządzenie nr 0050.37.2020 z dnia 06.02.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej w Bystrzycy Kłodzkiej nr 292/4, obręb Centrum o pow. 14 m2, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych


Zarządzenie nr 0050.38.2020 z dnia 06.02.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej w Bystrzycy Kłodzkiej nr 601, obręb Centrum o pow. 12 m2, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych


Zarządzenie nr 0050.39.2020 z dnia 06.02.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej w Bystrzycy Kłodzkiej nr 455, obręb Centrum o pow. 20 m2, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych


Zarządzenie nr 0050.40.2020 z dnia 06.02.2020 r. w sprawie zmainy Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.41.2020 z dnia 07.02.2020 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół


Zarządzenie nr 0050.42.2020 z dnia 07.02.2020 r. w sprawie wniesienia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka wkładu pieniężnego do spółki Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp. z o. o.


Zarządzenie nr 0050.43.2020 z dnia 10.02.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.44.2020 z dnia 13.02.2020 r. w sprawie  wprowadzenia obowiązku elektronicznej rejestracji korespondencji przychodzącej


Zarządzenie nr 0050.45.2020 z dnia 13.02.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 384 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.46.2020 z dnia 13.02.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 51/3 o pow. 420 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0050.47.2020 z dnia 13.02.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 118/2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie nr 0050.48.2020 z dnia 13.02.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach części działki 445/1 o pow. 0,40 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.49.2020 z dnia 13.02.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działek nr 1028/3 i 1029/3, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.50.2020 z dnia 13.02.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Zabłocie w granicach działek nr część 25 i 57/2, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.51.2020 z dnia 13.02.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Biała Woda w granicach części działek nr 58/89 i 58/90 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.52.2020 z dnia 13.02.2020 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Stara Bystrzyca


Zarządzenie nr 0050.53.2020 z dnia 13.02.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 349/4 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie nr 0050.54.2020 z dnia 13.02.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wyszki w granicach działki nr 33 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.55.2020 z dnia 13.02.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach części działki nr 11/1


Zarządzenie nr 0050.56.2020 z dnia 13.02.2020 r. w sprawie dokonania zmiany sposobu użytkowania nieruchomości, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Sienkiewicza


 Zarządzenie nr 0050.57.2020 z dnia 13.02.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 641 o pow. 49 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy Placu Wolności 1 (teren przed wejściem do lokalu użytkowego) z przeznaczeniem na ogródek letni


Zarządzenie nr 0050.58.2020 z dnia 17.02.2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej


Zarządzenie nr 0050.59.2020 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0050.60.2020 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej  na rzecz najemcy lokalu niemieszkalnego położonego w Gorzanowie przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0050.61.2020 z dnia 21.02.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa


Zarządzenie nr 0050.62.2020 z dnia 24.02.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.23.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.63.2020 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.66.2020 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.67.2020 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.68.2020 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 5 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Małym Rynku nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.69.2020 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020


Zarządzenie nr 0050.70.2020 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na 2020 rok


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenia - luty 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:06.02.2020 10:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:26.03.2020 10:30