zarządzenia - luty 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.28.2020 z dnia 03.02.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej


Zarządzenie nr 0050.29.2020 z dnia 03.02.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei


Zarządzenie nr 0050.30.2020 z dnia 03.02.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej


Zarządzenie nr 0050.31.2020 z dnia 03.02.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Poolskiego


Zarządzenie nr 0050.32.2020 z dnia 03.02.2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.208.2018 z dnia 06 lipca 2018 r.


Zarządzenie nr 0050.33.2020 z dnia 03.02.2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.105.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.


Zarządzenie nr 0050.34.2020 z dnia 04.02.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.35.2020 z dnia 06.02.2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawione grunty, położone na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych


Zarządzenie nr 0050.36.2020 z dnia 06.02.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej w Bystrzycy Kłodzkiej nr 387/102, obręb Centrum o pow. 15 m2, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych


Zarządzenie nr 0050.37.2020 z dnia 06.02.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej w Bystrzycy Kłodzkiej nr 292/4, obręb Centrum o pow. 14 m2, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych


Zarządzenie nr 0050.38.2020 z dnia 06.02.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej w Bystrzycy Kłodzkiej nr 601, obręb Centrum o pow. 12 m2, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych


Zarządzenie nr 0050.39.2020 z dnia 06.02.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej w Bystrzycy Kłodzkiej nr 455, obręb Centrum o pow. 20 m2, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych


Zarządzenie nr 0050.40.2020 z dnia 06.02.2020 r. w sprawie zmainy Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.41.2020 z dnia 07.02.2020 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół


Zarządzenie nr 0050.42.2020 z dnia 07.02.2020 r. w sprawie wniesienia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka wkładu pieniężnego do spółki Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp. z o. o.


Zarządzenie nr 0050.43.2020 z dnia 10.02.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.44.2020 z dnia 13.02.2020 r. w sprawie  wprowadzenia obowiązku elektronicznej rejestracji korespondencji przychodzącej


Zarządzenie nr 0050.58.2020 z dnia 17.02.2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej


Zarządzenie nr 0050.59.2020 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0050.60.2020 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej  na rzecz najemcy lokalu niemieszkalnego położonego w Gorzanowie przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0050.61.2020 z dnia 21.02.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa


Zarządzenie nr 0050.62.2020 z dnia 24.02.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.23.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.63.2020 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.66.2020 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenia - luty 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.02.2020 10:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.02.2020 11:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.66.2020 z dnia
25.02.2020 r."

(Małgorzata Brodzka)
27.02.2020 11:30 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
26.02.2020 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.63.2020 z dnia
25.02.2020 r. załącznik"

(Małgorzata Brodzka)
26.02.2020 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.63.2020 z dnia
25.02.2020 r."

(Małgorzata Brodzka)
26.02.2020 09:28 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
26.02.2020 08:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.62.2020 z dnia
22.02.2020 r."

(Małgorzata Brodzka)
26.02.2020 08:08 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
24.02.2020 13:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.43.2020 z dnia
10.02.2020 r."

(Małgorzata Brodzka)
24.02.2020 13:45 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
24.02.2020 08:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.61.2020 z dnia
21.02.2020 r."

(Małgorzata Brodzka)
24.02.2020 08:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.60.2020 z dnia
19.02.2020 r."

(Małgorzata Brodzka)
24.02.2020 08:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.59.2020 z dnia
19.02.2020 r."

(Małgorzata Brodzka)
24.02.2020 08:10 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.02.2020 08:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.44.2020 z dnia
13.02.2020 r."

(Małgorzata Brodzka)
21.02.2020 08:59 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
18.02.2020 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.58.2020 z dnia
17.02.2020 r."

(Małgorzata Brodzka)
18.02.2020 15:06 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
17.02.2020 12:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.39.2020 z dnia
06.02.2020 r."

(Małgorzata Brodzka)
17.02.2020 12:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.38.2020 z dnia
06.02.2020 r."

(Małgorzata Brodzka)
17.02.2020 12:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.37.2020 z dnia
06.02.2020 r."

(Małgorzata Brodzka)
17.02.2020 12:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.36.2020 z dnia
06.02.2020 r."

(Małgorzata Brodzka)
17.02.2020 12:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.35.2020 z dnia
06.02.2020 r. "

(Małgorzata Brodzka)
17.02.2020 12:48 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
10.02.2020 10:20 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.42.2020 z dnia
07.02.2020 r. "

(Małgorzata Brodzka)
10.02.2020 10:20 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.41.2020 z dnia
07.02.2020 r. "

(Małgorzata Brodzka)
10.02.2020 10:20 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.02.2020 14:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.40.2020 z dnia
06.02.2020 r."

(Małgorzata Brodzka)
07.02.2020 14:42 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
06.02.2020 10:45 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)