Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacacji ustaleń zmiany Studium
Podmiot udostępniający informację:Wydział Urbanistyki i Planowania
Informację opublikował:Dorota Łukasik
Data publikacji:29.01.2020 10:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:29.01.2020
Informację aktualizował:Dorota Łukasik
Data aktualizacji:29.01.2020 10:09