Bystrzyca Kłodzka 28.01.2020 r.

 

 

W Y K A Z    N R  5 / 2020

 

 

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej garażu wraz z gruntem o pow..17,70m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w Starej Łomnicy nr. 95a/1a.

 

1. Położenie nieruchomości -Stara Łomnica 9a

 

2. Przedmiot dzierżawy – garaż wraz z gruntem o pow. 17,70 m2

3. Miesięczna stawka czynszu: 5,00zł/1m2 (netto)

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 29.01.2020 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 12.02.2020 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej pok.46 tel. nr 74 - 8117 - 639.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka 28.01.2020 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza  Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 tekst jednolity/

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz Nr 5/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej garażu wraz z gruntem o pow. 17,70m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej  w Starej Łomnicy.

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

     tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 29.01.2020 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    i Mieszkaniowej pok.46 tel. nr 74 - 8117 - 639.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykaz nr 5/2020 z dnia 28.01.2020,zarządzenie ne.0050.23.2020 z dn.28.01.2020, w sprawie : najmu w drodze bezprzetargowej garażu wraz z gruntem o pow.17,70 m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w Starej Łomnicy 95a/1a
Podmiot udostępniający informację:Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informację opublikował:Małgorzata Włoch
Data publikacji:29.01.2020 08:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:28.01.2020
Informację aktualizował:Małgorzata Włoch
Data aktualizacji:29.01.2020 08:36