Bystrzyca Kłodzka 23.01.2020 r.

 

 

W Y K A Z N R 4/2020

 

 

w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej części lokalu użytkowego położonego przy
ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej o pow. 59,12m2 stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka

 

1. Położenie lokalu – Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 20

 

2. Przedmiot najmu – część lokalu użytkowego o powierzchni 59,12m2 położony

w budynku mieszkalno - użytkowym

3. Miesięczna stawka czynszu 250,00zł netto

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 24.01.2020 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 13.02.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka 23.01.2020 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 tekst jednolity z póź. zm./

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz Nr 4/2020 z dnia 23.01.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej części

lokalu użytkowego o pow. 59,12m2 stanowiącego własność gminy Bystrzyca

Kłodzka położonego przy ul. Okrzei 20 w Bystrzycy Kłodzkiej

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 24.01.2020 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej pok. 110 tel. nr 74 - 8117 - 639.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 4/2020 dnia 23.01.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej części lokalu użytkowego położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Jowita Kędzierska
Data publikacji:24.01.2020 14:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:23.01.2020
Informację aktualizował:Jowita Kędzierska
Data aktualizacji:27.01.2020 14:23