Bystrzyca Kłodzka  dnia 30.12.2019r.

 

 

 

 

I N F O R M A C J A    O    W Y N I K U     P R Z E T A R G U

 

 

 

 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U. z 2014r. poz.1409/ informuję,  że :

 

Ogłoszony na dzień 18 grudnia 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy  Kłodzkiej I-szy przetarg ustny ograniczony do mieszkańców terenu wsi Poręba, prowadzących działalność  gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów tartacznych w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Poręba w granicach działki nr 548/3 o pow. 0,1302 ha zakończył się wynikiem pozytywnym .

 

 

Do przetargu dopuszczono jednego oferenta  .

 

- I-szy przetarg cena wywoławcza                                            - 30.000,00  zł (netto) + 23% podatek VAT                                                                                                                  

 

  W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto cenę      -  30.300,00  zł (netto) + 23% podatek VAT                                                                                                      

                                                                                                                                      tj. 6.969,00 zł

                                                                                                                  

Nabywcą nieruchomości została:  Ilona Świrska    

 

 

 

 

 

 

Informacje wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu

tj. od dnia 30.12.2019r. do 06.01.2020r.   

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu - działka nr 548/3 na terenie wsi Poręba
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:30.12.2019 13:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:30.12.2019
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:30.12.2019 13:39